Verkiezingen

Wanneer zijn de verkiezingen?

Als gevolg van het coronavirus, en de maatregelen die genomen zijn om het virus in te dammen, is het niet mogelijk gebleken het initiële tijdschema voor de URaad-verkiezingen aan te houden. In overleg met het College van Bestuur is besloten deze verkiezingen volledig digitaal te houden. Er is tot een nieuwe planning gekomen, de deadline voor de kandidaatstelling is nu dinsdag 2 juni, 17.00 uur.

De daadwerkelijke stemperiode is van maandag 22 juni tot en met vrijdag 26 juni.

Handige documenten

·         Kiezersregister.

Het is mogelijk het (digitale) kiezersregister in te zien. Hiervoor kunt u een mail sturen aan het centraal stembureau: centraal-stembureau@utwente.nl  

Het tijdschema verkiezingen Universiteitsraad 2020 (studenten & medewerkers), hier treft u alle belangrijke data in het proces van de medezeggenschapsverkiezingen 2020.

Zie www.utwente.nl/uraad

 Wat is de planning?

Datum

Actie

20 april 2020

Kiesregister ter inzage, digitaal.

2 juni 2020

Dag kandidaatstelling.

16 juni 2020

Bekendmaken kandidatenlijsten via Utoday en www.utwente.nl/uraad

22 juni tot en met 26 juni 2020

(12.00 uur)

Stemmen

26 juni 2020 - 16.00 uur

Bekendmaken van de uitslag van de verkiezingen

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Neem dan contact op met

mw. L. Tijink-Zinad (tel. 053-489 2026) of mw. I. Olde Engberink (tel. 053-489 2027).