Zie agendapunten

13. Voortgang 3TU proces (mondeling)