Zie agendapunten

6. Wijziging vergoedingsregeling MZS (niet ontvangen)