Zie agendapunten

7. TSM, stand van zaken (mondeling)