Zie agendastukken

6. Bestuurlijke agenda CvB (mondeling)