Zie reacties van de raad

13. Wijzigingen Financieel Verdeelmodel (zie brief pt.14)