Zie Agenda onderwerpen

14. bezuinigingstaakstellingen EWI, BBT, TNW (nog niet beschikbaar)