Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

In 2014 heeft het Universiteitsfonds de volgende activiteiten financieel ondersteund:

Wetenschappelijke activiteiten, congressen en symposia

Dutch-Israeli Chemistry Meeting
GreenTeam Twente
AEGEE - Summer University
Summerschool (GW)
IEEE Photonics
PhD Day
Symposium Virtual Reality Deadalus
Symposium W.T.S. Ideefiks
Symposium MoveIT

Campus, sport en cultuur

29e UT Triathlon
SHOT - Concertreis
Linea Recta - Lustrum
Linea Recta - NSTC
GNSK
Batavierenrace
ONCS
Kronos Campusloop
Race of the Classics
EUROS LM4 EUG
Joeri Jongbloets WK Roeien
Sportlustra
Stukafest Enschede
Ned. Studenten Jazz Orkest
Ear-resistival
Volleybalsymposium V.V.Harambee