Zie Prijzen en beurzen

professor de winterbeurs

Uw gift telt, elk jaar weer!

De Universiteit Twente biedt talentvolle buitenlandse studenten een uitstekende opleiding. Als de eigen middelen van deze studenten tekort schieten, springt het University Twente Scholarship Program bij. Het Universiteitsfonds ondersteunt dit beurzenstelsel van harte en reikt in dat kader jaarlijks de Professor De Winterbeurs uit aan toptalent.

Deze beurs van €7.500 wordt mogelijk gemaakt dankzij een schenking uit de nalatenschap van de heer en mevrouw De Winter.