Niersfonds eHealth Voucher

Uw gift telt, elk jaar weer!

De Niersfonds eHealth Voucher wordt jaarlijks uitgereikt aan een bachelor- of masterstudent, PhD of young alumnus (binnen drie jaar na afstuderen) die een innovatief idee heeft voor een eHealth-oplossing. De voucher, bestaande uit een bedrag van 5.000 euro, wordt mogelijk gemaakt door het Niersfonds, een Fonds op Naam bij het Universiteitsfonds Twente. De voucher wordt uitgereikt in samenwerking met de vakgroep Biomedische Signalen en Systemen van de Universiteit Twente en het eHealth cluster van Roessingh Research and Development. 

Doel van het voucher is om nieuwe ideeën voor innovatieve eHealth-oplossingen te stimuleren. Deelnemers kunnen een idee of een prototype indienen, met daarbij een toelichting op de impact voor zorg of patiënt, het doel, de werking, de technische haalbaarheid en de verwachte marktpotentie. De prijs dient door de winnaar te worden ingezet als ‘seed money’ om het idee verder te brengen. Naast de geldprijs wordt - in overleg met de winnaar - bekeken op welke wijze de UT de winnaar kan ondersteunen met uren, materialen en werkruimte. Zodat het winnende idee kan worden uitgewerkt tot een prototype (bijv. in het Designlab) of het winnende prototype kan worden geëvalueerd en getest (begeleid door een onderzoeker).

Wie was Mr. J.L.M. Niers

Mr. J.L.M. Niers was Commissaris van de Koningin (CdK) van 15 mei 1972 tot 1 juli 1988. Deze geboren en getogen Tukker was leraar en advocaat in Hengelo en politiek actief als KVP/CDA raadslid, statenlid en senator. Hij was de eerste gedeputeerde die in zijn eigen provincie Commissaris van de Koningin werd. Op zijn verzoek werd bij zijn afscheid als CdK een fonds ingesteld ter financiering van de bijzondere leerstoel Neuromusculaire Bewegingssturing aan de Universiteit Twente. Deze leerstoel werd opgezet in samenwerking met revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede en ondergebracht bij het Universiteitsfonds Twente. Het Niersfonds heeft in 2021 besloten de jaarlijkse bijdrage aan de leerstoel om te zetten in een jaarlijks uit te reiken e eHealth Voucher.

Winnaar 2022

Nog niet bekend

Jury

De jury bestaat uit de volgende personen:

 Criteria & aanmelden

Criteria waaraan een voorstel dient te voldoen:

Procedure

Planning

 Aanmelden

Overweeg je om een voorstel in te dienen, laat het ons dan z.s.m., maar uiterlijk 1 augustus, per mail weten. Stuur vervolgens je voorstel vóór 5 september 2022 naar: Karen Wannyn (K.Wannyn@utwente.nl)