Uw gift telt, elk jaar weer!

Dit is een award voor de beste internationale gerefereede conferentiebijdrage of een internationaal gerefereed wetenschappelijk tijdschrift, geschreven door een vrouwelijke UD of UHD. De award voor vrouwelijk toptalent wordt mede mogelijk gemaakt door mevrouw De Winter (overleden 25-4-2013), in samenwerking met het Universiteitsfonds en bedraagt € 2.500,-. Voor deze award kunnen vrouwelijke UD’s en UHD’s zelf internationale artikelen of conferentiebijdragen voordragen. De artikelen dienen door het betreffende tijdschrift geaccepteerd te zijn in de periode tussen 1 juni van het voorafgaande jaar en 31 mei van het huidige jaar.

Doel
Het binnen de UT stimuleren van vrouwelijk, wetenschappelijk talent.

Doelgroep
Vrouwelijke UD’s en UHD’s die ten tijde van de datum van acceptatie van de betreffende publicatie, werkzaam zijn bij de UT.

Beoordelingscriteria
Voor de beoordeling van de voorgedragen internationale publicaties wordt gelet op de kwaliteit van de betreffende publicatie, die bijvoorbeeld blijkt uit:

 • De uitmuntende wijze waarop het onderwerp is onderzocht en gepresenteerd.
 • De kwaliteit van de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd.
 • De wetenschappelijke relevantie.
 • De maatschappelijke relevantie (indien van toepassing).
 • De originaliteit van het onderwerp en/of de vraagstelling.
 • De eventueel beschikbare impactfactoren van de tijdschriften worden slechts meegenomen in de beoordeling wanneer het gaat om vergelijking van publicaties in eenzelfde discipline.

Nominaties
De mogelijkheid tot het doen van voordrachten wordt jaarlijks aangekondigd door middel van een brief van het College gericht aan de Decanen en WD’s. Voor deze award kunnen vrouwelijke UD’s en UHD’s zelf internationale artikelen of conferentiebijdragen voordragen. Voor de voordracht gelden de volgende regels:

 • Vrouwelijke UD’s en UHD’s kunnen zelf publicaties voor deze award inzenden. De hoogleraar van de groep waarbinnen de U(H)D actief is, dient een motivatie voor de voordracht op te stellen, die gerelateerd is aan de beoordelingscriteria.
 • Internationale publicaties die worden voorgedragen voor de award moeten door het tijdschrift geaccepteerd zijn in de periode tussen 1 juni van het voorafgaande jaar en 31 mei van het huidige jaar. Indien de publicatie nog niet daadwerkelijk gepubliceerd is, dient een schriftelijk bewijs van acceptatie van het artikel aan de jury te worden overlegd.
 • Om in aanmerking te komen voor de award moet de auteur van de voorgedragen publicatie een leidende rol hebben gehad in het onderliggende project. Dit zal moeten blijken uit de aanbevelingsbrief van de betreffende hoogleraar.
 • De voorgedragen kandidate is op het moment van acceptatie van de publicatie door het tijdschrift UD of UHD bij de UT.

Voordrachten kunnen worden gericht aan Astrid de Graaf, Marketing & Communicatie, Spiegel, kantoortuin. Voordrachten voor de award bestaan uit:

 • 2 exemplaren van het gepubliceerde artikel dan wel 2 exemplaren van het nog niet gepubliceerde artikel plus een schriftelijk bewijs van acceptatie;
 • een CV van de auteur (in 2-voud);
 • en een door de betreffende hoogleraar ondertekende motivatie die gerelateerd is aan de beoordelingscriteria (in 2-voud)
 • De voordracht en de publicatie kunnen geschieden in de Nederlandse of Engelse taal.