Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

Fiscale voordelen

Naast het feit dat u met uw donatie een erkend goed doel steunt, is uw bijdrage aan het Universiteitsfonds onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Met ingang van 1 januari 2008 heeft het Universiteitsfonds Twente de status van goed doel ontvangen. De fiscus beschouwt het Universiteitsfonds als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat wil zeggen dat:

  • Het Universiteitsfonds geen successierecht of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die het ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die het fonds doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Donateurs van het fonds hun bijdrage van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kunnen aftrekken binnen de daarvoor geldende regels.

Gewone giften
Gewone giften aan het Universiteitsfonds kunt u aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de gift daadwerkelijk heeft gedaan, bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften.
  • Uw totale giften waren hoger dan een bepaald bedrag, de drempel. Alleen het bedrag boven de drempel mag u aftrekken tot een bepaald maximum.
  • Er stond geen tegenprestatie tegenover de gift.

De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u het hele jaar een fiscale partner had, moet u ook het drempelinkomen van uw fiscale partner meetellen.