Zie Jaarcampagne

GEEF OM TALENT: KIPAJI SCHOLARSCHIP FUND

Uw gift telt, elk jaar weer!

Geef om talent

“Alumni, medewerkers en relaties van de Universiteit Twente gaven mij dankzij hun donaties de kans om in september te starten met de master Sustainable Energy Technology. Op deze wijze maakte het Kipaji Scholarship Fund het mogelijk dat ik naar Twente kon komen. Ik kom uit Indonesië, een land met een overvloed aan duurzame energiebronnen, maar op dit moment is slechts 12.5 % van het totale energieverbruik in mijn land hernieuwbare energie. Mijn droom is om een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van de energie in Indonesië. Mijn studie in Twente geeft mij kennis en vaardigheden om deze droom te verwezenlijken. Geeft u studenten ook zo’n geweldige kans? Dank u wel! Terima kasih!”

Khansa Dhau, master student Sustainable Energy Technology

DOELBEDRAG €10.000,-

Uw gift telt, elk jaar weer!
Doneer hier!