Zie Jaarcampagne

Geef om COPD patiënten

Uw gift telt, elk jaar weer!

Bedankt voor uw steun!

´Samen met mijn onderzoeksgroep wil ik voor COPD patiënten die beademingsondersteuning nodig hebben, het leven aangenamer maken.´ dr. Eline Mos-Oppersma, assistant professor Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiologie

Mijn droom is dat de ondersteuning van de ademhaling van elke individuele patiënt op maat kan worden gereguleerd en geoptimaliseerd. We hebben tijdens de Coronacrisis gezien hoe belangrijk dat is. Door de ademhaling van de patiënten constant te monitoren wordt duidelijk wat de patiënt nog zelf kan en wil. Op basis daarvan bepaalt de ademhalingsmachine van de toekomst bij elke in- en uitademing van een patiënt hoeveel ondersteuning de patiënt nodig heeft.

Dankzij de bijdrage van €10.000 van de alumni en relaties van de Universiteit Twente kunnen wij een meetapparaat aanschaffen, dat de spierkracht tijdens de ademhaling meet. De data die wij zo kunnen verzamelen brengt ons weer een stap dichter naar ons einddoel: een machine die continue reageert op en zich aanpast aan de ademhaling van elke individuele patiënt.

  • Geef om COPD patiënten

    “Samen met mijn onderzoeksgroep wil ik voor patiënten met ernstig COPD het leven aangenamer maken. COPD is een ziekte waarbij de longen ernstig beschadigd én chronisch ontstoken zijn. COPD is (nog) niet te genezen en staat in Nederland op de zesde plaats van dodelijke ziektes. De patiënten hebben veel moeite met ademhalen en last van benauwdheid. Met mijn onderzoek wil ik meer inzicht krijgen in de fysiologie van de ademhaling bij patiënten met ernstige COPD. Met deze kennis kunnen wij vervolgens beademingstechnieken op maat ontwikkelen én de beademingsmachine van de toekomst: een machine die zelf reageert op de ademhaling van elke individuele patiënt. Uw bijdrage helpt mee om dit mogelijk te maken! Alvast veel dank!”

    Dr. Eline Mos-Oppersma
    Assistant professor Cardiovascular & Respiratory Physiology

Team up for Talent!
Doneer hier!