Jaarcampagne

geef om Parkinsonpatiënten

Universiteitsfonds Twente
Uw gift telt, elk jaar weer!

Geef om Parkinsonpatiënten

“U kent vast wel voorbeelden van mensen in uw omgeving die na een beroerte niet meer goed kunnen lopen als gevolg van blijvende hersenbeschadiging. Mijn onderzoek richt zich het verbeteren van de hersenfunctie door het herstellen van beschadigde zenuwstructuren door nano- en weefseltechnologie te combineren met hersenstimulatie. Denk bij dit laatste aan het gebruik van een slimme bril zoals Google Glass die feedback geeft over de manier van lopen. Helpt u mij mee om de mobiliteit en zelfstandigheid van deze groeiende patiëntengroep te verbeteren?” 
Dr. ir. Ciska Heida, assistant professor at the Faculty of Electrical Engineering/ Mathematics/ Computer Science and the Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine MIRA

Elk jaar kiest het Universiteitsfonds een gezondheidsonderzoek voor de jaarcampagne. Dit jaar is dat het onderzoek van Ciska Heida.

Parkinson is een ziekte, waarbij zenuwcellen in de middenhersenen langzaam afsterven. Deze zenuwcellen produceren de stof Dopamine. De ziekte van Parkinson is een relatief veel voorkomende hersenaandoening. Naar schatting lijden 44.000 mensen in Nederland aan de ziekte van Parkinson. Het begint meestal op latere leeftijd (tussen vijftigste en zestigste jaar), en treft dus vooral ouderen. Toch is een klein deel van de patiënten, ongeveer 10%, jonger dan veertig jaar.

De ziekte is progressief. Dat wil zeggen dat de symptomen gaandeweg ernstiger worden. Genezing is (nog) niet mogelijk, maar wel zijn er medicijnen en behandelingen om de symptomen te bestrijden, waardoor de kwaliteit van het leven van de parkinsonpatiënt verbetert. Het onderzoek van Ciska Heida heeft dit ook als doel, zij wil met haar onderzoek het leven van Parkinsonpatiënten verbeteren. 

STREEFBEDRAG €10.000