Geef om gelijke kansen

Uw gift telt, elk jaar weer!

Geef om gelijke kansen voor alle studenten

“Studeren in Twente is meer dan alleen een diploma behalen. Wij zijn trots op onze 60-jaar lange traditie van studentactivisme. Onze studenten besturen de campus, worden uitgedaagd in een bestuursjaar voor club of vereniging, draaien mee in studenten-teams, gaan op studiereis of buitenlandstage. Dit vormt hen en zo ontwikkelen ze  extra competenties. Om alle studenten van de UT de kans te geven aan dit activisme deel te nemen startte Mirjam Bult, bij haar afscheid als vice-voorzitter, het eerste-generatiefonds. Studenten die als eerste van hun familie naar de universiteit gaan missen vaker de financiële ondersteuning om ruimte te maken voor deze nevenactiviteiten. Het eerstegeneratiefonds geeft hen een steuntje in de rug zodat alle studenten van de UT samen de traditie van studentactivisme kunnen voortzetten. Helpt u ook mee om dat doel te bereiken? Alvast veel dank voor uw bijdrage.”

Sterre Mkatini

Diversity, equity & inclusion officer Universiteit Twente 

DOELBEDRAG €5.000,-

Uw gift telt, elk jaar weer!
Doneer hier!