Nathalie Schram Fotografie

Zie Nieuws

Technisch Geneeskundige heeft behandelbevoegdheid

Vanaf vandaag – 1 juli 2020 – is het definitief:  De Technisch Geneeskundige, wettelijk bekend als Klinisch Technoloog (KT), staat als zorgprofessional in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en verkrijgt daarmee een zelfstandige behandelbevoegdheid. Opleidingsdirecteur Heleen Miedema: “Het is nog niet eerder vertoond in de medische wereld dat studenten opgeleid aan een technische universiteit een positie krijgen in de individuele patiëntenzorg.”

TG in de wet BIG

De Technisch Geneeskundige is nu een officieel geregistreerd zorgverlener. De Technisch Geneeskundige heeft een eigen kennisdomein, met een eigenstandige deskundigheid en verantwoordelijkheid binnen het behandelteam. Binnen dat domein mag de TG’er nu ook zelfstandig medische handelingen verrichten, zoals bijvoorbeeld: heelkundige handelingen; katheterisaties; injecties; puncties; en handelingen met ioniserende straling. Tevens voert de Technisch Geneeskundige een poortfunctie uit en is daarmee bevoegd tot het registeren en declareren van zorgactiviteiten.

Het deskundigheidsgebied van de klinisch technoloog is als volgt omschreven in de wet BIG:

“Tot het gebied van deskundigheid van de klinisch technoloog wordt gerekend het optimaliseren van bestaande technisch medische handelingen alsmede het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe diagnostische methoden en therapieën met behulp van technologie én het verrichten van complexe technisch medische handelingen binnen het technisch medische deelgebied van de geneeskunst waarin de klinisch technoloog is opgeleid”

UT-TG alumnus dr. Joep Kraeima, UMCG

Volgens UT-TG alumnus dr. Joep Kraeima, nu werkzaam als Technisch Geneeskundig Specialist op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) van het UMCG is deze opname in de BIG van grote meerwaarde voor de beroepsgroep: “Voorheen was er een drempel om mensen zich in de klinische praktijk te laten doorontwikkelen, vergelijkbaar aan een basisarts met doorleren voor een specialistisch vak en hier ook de eigen verantwoordelijkheden in kunnen nemen. Deze drempel (er zijn er meerdere) wordt nu weggenomen.” Het onderzoek van Kraeima richt zich op drie domeinen binnen de afdeling MKA-chirurgie: oncologie, kaakcorrecties en gewrichtschirurgie. Binnen elke domein ondersteunt hij het team met expertise op het gebied van 3D-technologie. Kraeima: “Voor mijn werkzaamheden betekent de opname in de BIG dat ik nu ook de verantwoordelijkheden kan dragen die bij mijn functie passen en als voorwaardig zorgprofessional mijn klinische vak kan beoefenen. Daarbij komt nu ook de mogelijkheid om de declaraties en administratie op eigen titel te verrichten.”

UT-TG alumnus Mattiènne van der Kamp, MST

Ook voor UT-TG alumnus Mattiènne van der Kamp, werkzaam in het Medisch Spectrum Twente, betekent de opname in de BIG een grote sprong voorwaarts. “De Technisch Geneeskundigen kunnen nu beter en ook directer bijdragen aan de groeiende vraag naar technologische innovaties in de zorg door onderzoek, innovatie en implementatie in de praktijk.” Van der Kamp maakt als Technisch Geneeskundige onderdeel uit van het eHealth astma team op de afdeling Kindergeneeskunde. Hij monitort kinderen met astma op afstand. Naast onderzoekstaken is hij ook geregeld in de witte jas te zien bij de specialistische longfunctie diagnostiek van kinderen. Van der Kamp: “Door de opname in de BIG krijg ik meer handelingsbevoegdheid. Dit betekent dat ik als Technisch Geneeskundige in mijn team directer kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de kinderastmazorg met behulp van nieuwe technologie.”  

Achtergrond Technische Geneeskunde

In 2003 is de opleiding Technische Geneeskunde gestart aan de Universiteit Twente om zorgprofessionals op te leiden die het steeds groter wordende gat tussen de technologische innovatie en de geneeskunde kunnen overbruggen. Een vijf jaar durende evaluatie uitgevoerd door het Maastricht UMC+ in opdracht van het ministerie van VWS heeft in 2019 de meerwaarde van deze zorgprofessional in de individuele patiëntenzorg aangetoond.

De unieke zesjarige opleiding is ontworpen door Heleen Miedema (opleidingsdirecteur UT) en Peter Vooijs (medisch hoogleraar) en is uitgegroeid tot een populaire opleiding aan de Universiteit Twente, Technisch Medisch Centrum. Voor meer informatie zie de website van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)
K.W. Wesselink MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)