Studenten van andere opleidingen aan de Universiteit Twente kunnen deelnemen aan het onderwijs van de bachelor TN (Nederlandstalige opleiding) en de master Applied Physics (Engelstalig). Aan welk onderwijs deelgenomen kan worden zal afhangen van de voorkennis, het wel of niet Nederlands kunnen en de toestemming van de opleiding van de student zelf i.v.m. overlap met de eigen vakken.

Vakken

In het Studieprogramma TN zijn alle vakken van de bachelor TN te vinden. Voor de master vakken zie Study programme AP. In de Onderwijscatalogus OSIRIS staan de vakomschrijvingen.

Deelname module(onderdeel) BSc TN

Om deel te kunnen nemen aan een bachelor TN module(onderdeel) moet twee weken voor aanvang van het kwartiel waarin het vak gegeven wordt toestemming gevraagd worden aan de opleiding. Dit kan door het aanvraag formulier Verzoek inschrijven module-onderdeel TN op te sturen naar tn-tnw@utwente.nl. Een student wordt dan toegevoegd aan een hele module van TN en heeft daarmee toegang tot de Canvas site en de toetsen. De opleiding draagt zorg dat het vak met de juiste vakcode wordt doorgegeven aan de opleiding van de student.

Deelname MSc AP courses

Om deel te nemem aan vakken van de master AP hoeft geen toestemming gevraagd te worden. Een student kan zichzelf m.b.v. de vakcode inschrijven in OSIRIS.

Geinteresseerd in meer dan een vak  ?

Bij TN zijn er verschillende mogelijkheden voor diegene die geinteresseerd is in natuurkunde:
- Minor Capita Selecta Applied Physics voor BSc students
- premaster Applied Physics programma (kan ook in de minorruimte), zie toelatings eisen voor een aantal UT programma's.
- Dubbel programma mogelijkheden BSc en MSc
- Interdisciplinaire specialisaties

Contact informatie

Voor informatie over inhoud van vakken, voorkenniseisen of bovenstaande mogelijkheden kun je contact opnemen met de Studie adviseur van TN/AP