Zie Onderwijs

Bindend Studieadvies

Voor alle UT opleidingen geldt in het eerste jaar het Bindend Studieadvies (BSA). Hoe het BSA is vormgegeven is te vinden bij de Algemene UT Regeling Bindend Studieadvies en de BSA regeling voor TN.

Voor het behalen van een positief BSA moet in het eerste jaar minimaal 45 EC behaald worden. Bij de Bachelor opleiding Technische Natuurkunde (TN) zijn er bovendien aanvullende eisen  opgesteld voor het minimum aantal te behalen wiskunde en natuurkunde vakken uit het eerste jaar. Deze zijn vastgelegd in  de Opleidingsbijlage Bachelor OER TN  van de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van TN.  Als eenvoudige richtlijn geldt dat in ieder geval voldaan wordt aan de BSA norm indien 3 van de 4 modules uit het eerste jaar van TN zijn behaald.

Belangrijk is dat een student tijdig melding maakt wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden bij de mentor of de studieadviseur. Er kan dan bekeken worden of er een aangepast studieplan moet worden gemaakt. 

Bij de Studieadviseur van TN kan een student altijd terecht voor vragen rond het BSA.