Bindend Studieadvies

Voor alle UT opleidingen geldt in het eerste jaar het Bindend Studieadvies (BSA). Hoe het BSA is vormgegeven is te vinden bij de Algemene UT Regeling Bindend Studieadvies.

Voor het behalen van een positief BSA moet in het eerste jaar minimaal 45 EC behaald worden en de Bachelor opleiding Technische Natuurkunde (TN) heeft aanvullende eisen gesteld voor het minimum aantal te behalen wiskunde en natuurkundevakken uit het eerste jaar. Deze zijn vastgelegd in de Opleidingsbijlage Bachelor OER TN  van de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van TN.  Als eenvoudige richtlijn geldt dat voldaan wordt aan de BSA norm indien 3 van de 4 modules uit het eerste jaar van TN zijn behaald. 

BSA versoepeling cohort 2021-2022 in verband met Corona Voor cohort 2021-2022 geldt een versoepeling van de BSA regeling in verband met de gevolgen van Covid-19. Binnen de UT is generiek besloten dat de BSA-norm wordt verlaagd van 45 naar 40 EC. In lijn met de verlaging van de EC-norm, is er ook een kleine aanpassing in de opleidingsspecifieke eisen. Concreet is de opleidingsspecifieke BSA-norm voor TN cohort 21-22 als volgt; • student krijgt een POSITIEF BSA: als 40EC is behaald, en 3 van 4 natuurkundevakken gehaald, en 3 van 4 wiskundevakken. • student krijgt een UITGESTELD BSA: als 40EC is behaald, én 5 van 8 natuurkundevakken en wiskundevakken is gehaald, waaronder minimaal 2 natuurkunde- én 2 wiskundevakken. • student krijgt een NEGATIEF BSA: indien minder dan 40EC behaald, óf minder dan 5 van 8 natuur- en wiskundevakken óf minder dan 2 natuurkunde- óf minder dan 2 wiskundevakken gehaald.

Belangrijk is dat een student tijdig bij de studieadviseur melding maakt wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. Er kan dan bekeken worden of er een aangepast studieplan moet worden gemaakt. Ook voor andere vragen over het BSA kan een student bij de de Studieadviseurs van TN terecht.

Procedure

  1. Kennismakingsgesprek: aan het begin van het studiejaar wordt je uitgenodigd door de studieadviseur. Tijdens dit gesprek wortd onder andere 
  2. Voorlopig pre-advies: ontvang je via e-mail of Osiris (uiterlijk in week 52) nadat de resultaten van module 1 bekend zijn.
  3. Tweede pre-advies: ontvang je uiterlijk in week 10. De adviezen bij 2. en 3. zijn niet bindend en kunnen negatief, neutraal of positief zijn.
  4. Uitnodiging: als je een negatief of neutraal advies hebt ontvangen, word je uitgenodigd voor een gesprek met jouw studieadviseur. De studieaanpak en studiekeuze worden besproken.
  5. Eindadvies: medio augustus ontvang je het eindadvies via e-mail/Osiris. Dit advies is positief als je aan de BSA norm hebt voldaan of negatief wanneer je daar niet aan hebt voldaan. Uiteraard wordt in dit advies rekening gehouden met eventuele persoonlijke omstandigheden van de student. Het opleidingsbestuur kan daarnaast besluiten om het eindadvies uit te stellen tot in het tweede studiejaar. Dit wordt ingezet bij een student die niet voldoende studie-uren kan maken om te kunnen laten zien of deze de studie aankan, zoals bijvoorbeeld bij een studieswitch of zware persoonlijke omstandigheden.
  6. Hoorzitting: als je een voorgenomen negatief studieadvies ontvangt, krijg je de mogelijkheid een hoorzitting aan te vragen. Tijdens de hoorzitting kan je  aan een gedelegeerde van het opleidingsbestuur toe lichten, waarom je meent dat dit voorgenomen negatief advies onterecht is. Een hoorzitting dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van het voorgenomen advies aangevraagd te worden via het emailadres tn-tnw@utwente.nl