UTTh!nk with Pride

Th!nk with Pride

Heb je ons gemist? We zijn er weer!

Th!nk With Pride is het platform voor de LHBTQI+ gemeenschap van de Universiteit Twente. Met Th!nk with Pride bevorderen we de diversiteit en met name de LHBTQI+ diversiteit in onderwijs en onderzoek, maar ook in de organisatiestructuur van de UT als werkgemeenschap.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten en betrokken worden bij de gemeenschap?
Blijf op de hoogte!

Missie

De werkgroep streeft naar zichtbaarheid van de lhbtqi+ gemeenschap op de universiteit om zo de integratie te bevorderen en te komen tot een diverse UT-gemeenschap waarbij alle individuen gelijk zijn en zich vrij voelen om zichzelf te zijn. Met deze zichtbaarheid willen wij het gesprek met elkaar stimuleren met als resultaat een universiteit waar je kunt zijn wie je bent!

De werkgroep organiseert zelf ook activiteiten om de zichtbaarheid en daarmee de integratie van lhbtqi+ mensen binnen de UT te bevorderen. Dit kunnen sociale activiteiten zijn, maar ook informatieve op het gebied van coming out en diversiteit in onderwijs en onderzoek. 

Wie zijn wij?

 • Ontstaan

  De eerste zichtbaarheid voor de lhbtqi+ gemeenschap kwam op initiatief van Eric Louis. Hij zorgde er in 2018 voor dat voor het eerst een grote Regenboog vlag wapperde aan een van de drie masten bij de ingang van de campus op de Coming Out day op 11 oktober. Eric kwam in datzelfde jaar in contact met Alex Jonkhart, die toen nog werkzaam was voor Saxion. Saxion en de Universiteit Twente zochten samenwerking en met de overstap van Alex van Saxion naar de Universiteit Twente werd de werkgroep Th!nk with Pride een feit. Vanaf dat moment werkten Alex en Eric samen om de zichtbaarheid voor deze community te vergroten. Een eerste Get Together tijdens de Coming Out Week in 2019 was een gebeurtenis, waarbij medewerkers en studenten samen kwamen om te netwerken, onder het genot van een stuk regenboogtaart.

  Binnen Saxion was al de werkgroep Th!nk with Pride Saxion opgericht en Alex en Eric besloten de draagkracht van de naam te vergroten door onze werkgroep te benoemen tot Th!nk with Pride UT. Door samen te werken kunnen wij onze krachten bundelen en de zichtbaarheid in de regio vergroten. Vanuit deze samenwerking is de Diversity Day 2020 georganiseerd, waarbij de rector van de University Twente en de colleges van bestuur van Hogeschool Saxion en ROC van Twente samen kwamen in de Vrijhof op 6 oktober 2020, waarbij een verklaring werd getekend. In deze week waren de beroemde letters van University of Twente bij de ingang ook in regenboogstijl, waarbij de letters UN waren vervangen door een D, waardoor er Diversity of Twente ontstond.

  Sindsdien meldden zich nieuwe leden aan en samen met UT diversity officer Sterre Mkatini vormen wij een werkgroep met voldoende draagkracht en enthousiasme om de zichtbaarheid van de lhbtqi+ gemeenschap te vergroten en een informatieplatform op te richten. Dankzij het Incentive Fund kunnen wij voor 2021/2022 ook een groot aantal interessante activiteiten organiseren.

 • Eric Louis

  (2018 – heden)

  Eric was als Universitair Hoofddocent en onderzoeker werkzaam binnen TNW. Het viel hem op dat er op de UT geen aandacht werd besteed aan lhbtqi+ gerelateerde zaken, terwijl we toch een heel diverse gemeenschap zijn. Om hier verandering in te brengen is hij begonnen in 2018 de Coming Out Day te vieren door de regenboogvlag op de UT te laten hijsen. Dit leidde onder andere tot de oprichting van Th!nk with Pride UT. Met deze werkgroep wil Eric de zichtbaarheid van de lhbtqi+-er op de UT vergroten en een bewustwordingsproces teweegbrengen bij mensen die zich normaal gesproken niet bewust zijn van de diversiteit in seksuele oriëntatie en genderidentiteit: "Het maakt niet uit, we zijn allemaal mensen en zijn allemaal evenveel waard." Verder wil hij werken aan een gemeenschap waarbij iedereen zich vrij voelt zichzelf te zijn, ook en misschien wel vooral de mensen uit andere culturen en geloven en landen waar deze vrijheid niet vanzelfsprekend is.

 • Tom Boogerd

  (2021 – heden)

  Tom las tijdens zijn afstuderen van zijn master Industrieel Ontwerpen het U-Today artikel van Alex over Th!nk with Pride en nam contact op, van het een kwam het ander, en hij werd lid. Na zijn afstuderen begon hij als trainee bij de faculteit BMS en zette hij zijn lidmaatschap voor 2 maanden op pauze, om te kunnen concentreren op zijn onboarding. Inmiddels is hij weer terug en werkt hij met veel plezier mee aan een inclusievere campus. “Ik tref het enorm met een goed vangnet en een leuke vriend, maar ik wil dat de UT juist een plek is waar mensen zonder deze steun zich gezien, gevierd en veilig voelen!”

 • Sterre Mkatini

  (2020 – heden)

  Sterre Mkatini trad in oktober 2020 in dienst bij de Universiteit Twente als Diversity and Inclusion (D&I) officer. In deze functie wil zij graag betrokken zijn bij alle werkgroepen die diversiteit binnen de UT vieren en was ze vastberaden ook lid van Th!nk with Pride te worden, wat ze inmiddels gelukkig is. Sterre is enorm gedreven een wereld te creëren waarin iedereen zich welkom voelt en hanteert dit motto ook als leidraad in haar werk voor de UT: “Een UT creëren waarin iedereen zich welkom voelt en zich volledig kan ontwikkelen”. Ze wil dan ook blijven strijden voor de lhbtqi+ gemeenschap door met het Th!nk with Pride team mee te werken. Dit stelt haar in staat verder te werken aan lhbtqi+ diversiteit en aan het pushen van gelijke kansen voor ons allen.

 • Ming Xin

  Ming Xin is in februari 2020 bij de UT begonnen als promovendus bij de faculteit BMS, nadat hij bij Museum Boijmans van Beuningen heeft gewerkt. Hij kwam voor zijn relatie naar Nederland na een bachelorstudie in China, trouwde en deed zijn master in de UT-opleiding Filosofie van Wetenschap, Technologie en Samenleving. Na het ervaren van en reflecteren op het leven als homoseksuele man in de Chinese en Nederlandse context, koestert hij de vrijheid om een persoonlijke levensstijl te kiezen. Toch beseft hij dat deze vrijheid niet vanzelfsprekend is, zowel omdat hij ziet hoe onzeker deze vrijheid kan zijn als omdat hij erkent dat de vrijheid niet alleen zelfontplooiing en empowerment brengt, maar ook kan leiden tot verwarring, eenzaamheid en angst bij degenen die er nieuw mee zijn. Daarom zet hij zich in voor een sociale en politieke gemeenschap die mensen die vrijheid zoeken en waarderen op het gebied van seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie kan verenigen en saamhorigheid kan brengen. Toen hij Th!nk With Pride in 2021 ontmoette, denkt hij dat hij de plek gevonden heeft: "Toen ik mijn master aan de UT deed, waren er niet zulke groepen. Ik zou het zo leuk hebben gevonden als die er wel waren."

 • Nimisha Verma

  In mijn eerste jaar aan de universiteit maakte ik deel uit van veel verschillende verenigingen, waardoor ik de kans kreeg om nauw samen te werken met mensen die van de universiteit een meer diverse en inclusieve gemeenschap wilden maken. Het was een ongelooflijk jaar waarin ik veel heb geleerd over het belang van een samenleving die je accepteert, ongeacht waar je vandaan komt en wie je bent. Tijdens mijn tweede jaar was ik op zoek naar een platform waar ik kon blijven werken aan het creëren van een inclusieve samenleving, vooral voor de LGBTQIA+ gemeenschap - en Th!nk with Pride was het perfecte platform, gezien het feit dat ik weinig tijd te bieden had.

 • Ook lid worden?

  Wil jij ook een steentje bijdragen aan de zichtbaarheid van de lhbtqi+ gemeenschap van de UT en lid worden van de Th!nk With Pride werkgroep? Stuur ons dan een mail met een korte motivatie naar pride@utwente.nl.