TOPFIT Citizenlab

Ontdek het Techmed Centre en de health labs

In het driejarige onderzoeks- en innovatieprogramma TOPFIT Citizenlab werken burgers, zorgprofessionals en bedrijven samen met wetenschappers aan het ontwikkelen en inzetten van technologische innovaties voor zorg en gezondheid.

Citizen Science voor zorg en gezondheid

In de nabije toekomst staan we voor grote uitdagingen om de zorg bemensbaar en betaalbaar te houden. Dit vraagt om een nieuw soort oplossingen die zorg kunnen voorkomen, vervangen of verplaatsen. Doordat er meer bekend wordt over de rol van gedrag, leefstijl en leefomgeving op onze gezondheid, komt er meer nadruk te liggen op preventie en gezondheidsbevordering. Hierbij bestaat in Nederland het streven om de bevolking vijf jaar langer gezond te houden. Bij het toewerken naar betere gezondheid en de aandacht voor preventie, komt de burger steeds centraler te staan. Dit past ook bij de trend van zelfmanagement en zelfcontrole in de zorg, waarbij de burger meer inzicht in en autonomie over de eigen gezondheid wil hebben. Dat vraagt om meer betrokkenheid van de burgers bij het onderzoeken, testen, aanpassen en implementeren van innovaties. Maar ook het uitdenken van en betekenis geven aan gezondheidsproblemen en relevante technologische innovaties, ook wel citizen science genoemd.

TOPFIT Citizenlab

Het TOPFIT Citizenlab werkt vóór en dóór burgers aan een citizen science methodiek die past en toepasbaar is in de gezondheidszorg. Het gaat hierbij om burgers in diverse stadia van hun gezondheid, volgens het principe van ‘positieve gezondheid’; het vertrouwen in het vermogen van mensen om met levensuitdagingen om te gaan en eigen regie te voeren. De situatie van de betreffende persoon vormt altijd het vertrekpunt: zijn of haar gezondheidssituatie, werkomgeving en rol van nieuwe technologie. Burgers worden op verschillende manieren betrokken bij het TOPFIT Citizenlab. Bijvoorbeeld door experimenteerruimtes open te stellen voor onderzoek met burgers (‘Citizenlab Locaties’), door burgers actief te betrekken (‘Citizenlab Mobiel’) en een open platform te creëren waarmee burgers zelf hun data kunnen verzamelen, analyseren en resultaten kunnen delen (‘Citizenlab Digitaal’).

Regio Deal Twente

Het Citizenlab is mede mogelijk gemaakt in het kader van de Regio Deal Twente door middel van bijdragen vanuit de Regio Envelop van het Rijk, de Provincie Overijssel, Regio Twente en Twente Board.

Zie ook