UTTechMedTechMed CentrumNieuwsVOOIJS AWARD VOOR Saskia van Heumen
Foto door Jape Photography

VOOIJS AWARD VOOR Saskia van Heumen

Saskia van Heumen heeft met haar stageonderzoek “LED-BASED PHOTOACOUSTIC IMAGING OF THE LYMPHATIC VESSELS”, de Prof. Dr. G.P. Vooijs Award gewonnen. Deze prijs is bestemd voor het meest klinisch relevante afstudeeronderzoek van de opleidingen Technical Medicine aan de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Delft en de daarmee verbonden Medische Centra in Nederland. Tijdens het Technical Innovation in Medicine (TIIM) congres 2023 ontving ze de Vooijs Award 2021-2022, waaraan een geldbedrag van 1.000 euro is gekoppeld.  

Saskia van Heumen krijgt de prijs voor haar afstudeeronderzoek van de masteropleiding Technical Medicine aan de TU Delft en de afdeling Plastische Chirurgie van het Erasmus MC. Bij ongeveer een kwart van patiënten met borstkanker, waarvoor een operatie of radiotherapie nodig is, ontstaat beschadiging van het lymfestelsel , waardoor ophoping van lymfevocht in het weefsel op treedt. Dit Lymfoedeem is een aandoening die de kwaliteit van leven sterk beïnvloedt. Ernstig lymfoedeem kan worden behandeld door een chirurgische ingreep, die nauwkeurige beeldvorming van zowel de lymfevaten als de aderen in de aangedane ledemaat vereist. Saskia ontwikkelde een methode van fotoakoestische beeldvorming om lymfevaten bij patiënten met lymfoedeem in beeld te brengen. Ze slaagde erin om dit technisch en klinisch zeer uitdagende onderzoek, met grote aandacht voor detail, te voltooien. Haar onderzoek biedt veelbelovende resultaten voor de behandeling van patiënten met lymfoedeem.

PROF. DR. G.P. VOOIJS AWARD

De prijs is vernoemd naar Prof. Dr. G.P. Vooijs en werd voor de tiende keer uitgereikt. Peter Vooijs was aan de Universiteit Twente verbonden als Medisch Directeur van het onderzoeksinstituut MIRA en als wetenschappelijk directeur van de opleiding Technische Geneeskunde. Door zijn nadruk op het doen van wetenschappelijk klinisch onderzoek en zijn intensieve begeleiding van de klinische stages, legde hij de basis voor de klinische relevantie van de opleiding Technische Geneeskunde in de medische praktijk. Er waren dit jaar acht TG-alumni genomineerd voor de prijs. De jury selecteerde hieruit vervolgens de drie beste kandidaten. Naast Saskia van Heumen waren dit Harry Vaassen en Hille Toorenvlied.