UTTechMedTechMed CentrumNieuwsNieuwe Position Paper van het TechMed Centrum

Nieuwe Position Paper van het TechMed Centrum

Een nieuwe update van het position paper van het Technisch Medisch Centrum (TechMed Centrum) is online beschikbaar. Dit position paper is het eindresultaat van een intensief actualiseringsproces. In december 2022 zijn het TechMed Centre Team en het Management Team gestart met de updates waarna afstemmingsrondes geweest zijn met zowel de vijf domeinen, de opleidingen, alle faculteitsbesturen, enkele kernstakeholders van binnen en buiten de UT en de disciplineraad health. 

Dit position paper beschrijft de visie, missie en kernstrategie van het TechMed Centrum. Geleid door onze missie om duurzame en gepersonaliseerde gezondheid mogelijk te maken door middel van technologie, wil het TechMed Centrum fungeren als de interface tussen de UT en partners in de buitenwereld, waarbij de belangrijkste strategische principes worden omarmd om;

·       Zich te concentreren op het hebben van impact op de samenleving;

·       Interdisciplinaire en sector overschrijdende samenwerking te vergemakkelijken;

·       Een geïntegreerde benadering van onderwijs onderzoek en innovatie te bevorderen. 

Bovendien biedt het een overzicht van de drie kernpijlers van activiteiten van het TechMed Centrum: onderwijs en opleiding, onderzoek en ontwikkeling, en innovatie en samenwerking. Het eindigt met een overzicht van de governance van het TechMed Centrum, de ondersteunende activiteiten en de (gedeelde) infrastructuur.