UTTechMedTechMed CentrumNieuwsERC Starting Grant voor drie UT-wetenschappers

ERC Starting Grant voor drie UT-wetenschappers

De European Research Council heeft aan drie UT-onderzoekers een ‘starting grant’ toegekend. De 'early career' beurzen gaan naar Nienke Bosschaart, Sander Huisman en Chris Baeumer. In totaal zijn in Europa 397 starting grants toegekend met een totale waarde van 619 miljoen euro: voor elke onderzoeker goed voor 1,5 miljoen euro, voor een periode van vijf jaar.

De President van de European Research Council, prof Maria Leptin over de toekenning: "Jong talent in Europa laten gedijen en hen de kans bieden zich te storten op hun innovatieve ideeën: dat is de beste investering in de toekomst, zeker gezien de toenemende wereldwijde concurrentie. We moeten vertrouwen hebben in jonge mensen en in hun inzichten in de gebieden die morgen belangrijk zullen zijn. Ik ben dan ook zeer verheugd dat deze nieuwe Starting Grant winnaars klaar staan om nieuwe wegen in te slaan en hun eigen teams op te richten. Sommige van hen zullen terugkeren naar Europa om daar wetenschap te bedrijven. We moeten er alles aan doen om te zorgen dat Europa een 'scientific powerhouse' blijft.

LactIns-and-Outs

'Pioneering methods to unravel lactation insufficiency'

Dr Nienke Bosschaart, groep Biomedical Photonic Imaging

Nienke Bosschaart gaat onderzoek doen naar borstvoeding: hoewel de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) aanbeveelt om in de eerste zes maanden na de geboorte borstvoeding te geven, is 10 tot 15 procent van de vrouwen niet in staat om voldoende melk te geven, en geeft 40 tot 50% de borstvoeding vroegtijdig op omdat zij het idee hebben dat het niet voldoende is. Kernvragen voor Bosschaart zijn dan ook: wat drinken babies nu eigenlijk, en hoe bepaalt de fysiologie van de borst de overdracht van melk. Om hierachter te komen wil Bosschaart niet-invasieve metingen doen met optische technieken. Een van de uitdagingen is het, op een veilige en comfortabele manier voor moeder en kind, integreren van de technieken om de verschillende onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden: vragen die direct te maken hebben met de gezondheid.


 MELTDYN

'Understanding the melting dynamics in turbulent flows'

Dr. Sander Huisman, groep Physics of Fluids

De voorspelling van het smeltproces van een ijsberg of gletsjer, zit er vaak vér naast, tot wel een factor 100. Ook in chemische processen waarin de vast-vloeibaar overgang een rol speelt, is het complex om de dynamiek goed te modelleren. Een van de aannamen is dat bij smelten de vorm glad wordt, terwijl in werkelijkheid de stromingen rondom objecten die oplossen een ruw oppervlak kunnen veroorzaken dat het complex maakt om accurate voorspellingen te doen. De oorzaak van de complexiteit zit ‘m erin dat de processen ‘multiscale’ zijn: schalen van micrometers tot kilometers, waarbij interactie op verschillende grenslagen optreedt én in een turbulente omgeving.

Sander Huisman wil vanuit de fundamentele vloeistofdynamica kijken naar de problemen. Hij gaat hiervoor nieuwe modellen ontwikkelen die het effect van turbulentie meenemen, tegelijk wil hij experimenten in het lab opzetten, inclusief 3D beeldvorming, om de mechanismen van smelten en ontbinding te onderzoeken. In het onderzoek naar klimaatverandering levert het waardevolle nieuwe inzichten op.

Verschillende patronen bij onder meer smelten en oplossen

INTERFACES AT WORK

Dr. Chris Baeumer, groep Inorganic Materials Science

 Het transport van elektrische lading op het grensvlak van vast en vloeibaar speelt een essentiële rol in fotosynthese in de natuur, maar bijvoorbeeld ook bij het maken van groene waterstof. De metingen die hieraan worden gedaan in het lab, hebben doorgaans de tekortkoming dat er niet gemeten wordt aan een systeem dat ook echt in werking is – operando. Recent is de groep inorganic materials science gestart met de ontwikkeling van een unieke machine die dit wél kan. Dus er is daadwerkelijk een vast-vloeibaar overgang actief en er is ladingtransport. Die machine maakt het mogelijk om niet alleen de samenstelling van het oppervlak vast te stellen, maar tegelijk ook het ladingtransport te onderzoeken: dit werd eerder eigenlijk geconstrueerd in plaats van gemeten. Met de nieuwe faciliteit als basis, gaat Baeumer nieuwe röntgenspectroscopische technieken ontwikkelen. Uiteindelijk moet zijn onderzoek leiden tot ontwerpregels voor elektrochemische energie-omzetting, en dus bijvoorbeeld betere manieren om waterstof te maken.

De basis voor het onderzoek van Christoph Baeumer wordt de nieuwe HAXPES (hard X-ray photoelectronic spectroscopy) machine die wordt ontwikkeld aan de UT

Persbericht van de European Research Council over alle toegekende projecten.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin