2013 Voorjaar

HIER VIND JE ALLE LEZINGEN UIT HET VOORJAAR 2013.

DE DONKERE KANT VAN HET HEELAL

22 januari
Dr. Henk Hoekstra

 • Toon volledige beschrijving

  Het standaardmodel van de deeltjesfysica verklaart veel, maar nog lang niet alles. Zo is het fenomeen van de donkere materie en energie nog onbegrepen. Sterrenkundigen hebben het bestaan ervan experimenteel aangetoond: maar liefst 96% van ons heelal bestaat uit deze obscure materie en energie. Over de fysica ervan tasten de wetenschappers in het duister. Welke theorieën bestaan er zoal? Hoe doe je onderzoek naar iets waarvan je niet precies weet wat het is? En wat betekent inzicht in donkere materie voor de houdbaarheid van het standaardmodel?

  Dr. Henk Hoekstra is sterrenkundige aan de Sterrenwacht van de Universiteit Leiden. Hij brengt met hulp van ruimtetelescopen en zwaartekrachtlenzen de verdeling van zichtbare en donkere materie in kaart.

  Dinsdag 22 januari, 19.30-21.00 uur. Vrijhof/Amphitheater.
  Deze lezing is een coproductie van Studium Generale en studievereniging Arago.

DE ZANDMOTOR

 • Toon volledige beschrijving

  Wil jij op de hoogte blijven van de spannendste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, techniek, politiek en maatschappij? Kom dan naar de programma’s van Studium Generale. Wij nodigen bijzondere wetenschappers uit die met passie vertellen over de wereld waarin wij leven.
  Deze week:
  Dijken en duinen beschermen ons kikkerlandje tegen overstromingen. Maar voor hoe lang nog? Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en Nederland komt steeds lager te liggen. Om te zorgen dat we over 200 jaar het hoofd nog boven water kunnen houden zijn innovatieve oplossingen als de Zandmotor noodzakelijk. Dit is een enorme zandbuffer voor de kust ter grootte van 256 voetbalvelden. Hoe garandeert deze Motor droge voeten? Waar komt het zand vandaan? En hoe gedraagt deze buffer zich onder invloed van golven en stromingen?

  Meer informatie
  Bekijk onderstaande filmpje voor een virtuele tour over de Zandmotor. En voor wie nog meer wil weten: http://www.dezandmotor.nl/


THE SCIENCE OF THE FUTURE

Prof. de Winterprijs 2012: Dr. Nathalie Katsonis

TYPOGRAFIE, VAN A NAAR B


 • Toon volledige beschrijving

  Wil jij op de hoogte blijven van de spannendste ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, techniek, politiek en maatschappij? Kom dan naar de programma’s van Studium Generale. Wij nodigen bijzondere wetenschappers uit die met passie vertellen over de wereld waarin wij leven.
  Deze week:
  Letters komen voor in heel verschillende types: van Algerian en Harlow Solid Ttalic tot Courier en Univers. Het ene type oogt sober en strak, terwijl het andere juist wulps en rijk gedecoreerd is. Wie bedenkt deze wonderlijke alfabetten en hoe ontstaat samenhang tussen de letters? De leesbaarheid van een letter is cruciaal bij bewegwijzering op onoverzichtelijke plekken zoals luchthavens en stations. Naast een helder lettertype wijzen ook pictogrammen de weg. Hoe zorg je ervoor dat iedereen in één oogopslag begrijpt wat de afbeelding betekent? Een tweeluik over de wereld van de typografie en het grafisch ontwerp.

  Meer informatie:
  Een (zeer) beknopte inleiding in de typografie: Inleiding in de typografie. Als u iets meer tijd heeft, kunt u eens door dit boek bladeren: Dutch Type.

  HELVETICA (2007)
  Dit filmpje, een stukje uit de documentaire ‘Helvetica’ uit 2007, laat mooi zien wat een lettertype was voor de digitale en zeer flexibele varianten die we dagelijks gebruiken.

  BUREAU MIJKSENAAR
  De informatieve website van Bureau Mijksenaar, dat onder andere de bewegwijzering van de vliegvelden Schiphol, Frankfurt en New Yorks JFK, LaGuardia en Newark, met daarop een interview.

  DUTCH PROFILES: PAUL MIJKSENAAR

  BOEKEN GENOEMD IN DE LEZING VAN CHRIS VERMAAS

  Hieronder, in volgorde van opkomst, een overzicht van de boeken, die tijdens de presentatie van Chris Vermaas besproken zijn:

  • The Art of Written Forms, Donald M Anderson ( ISBN bestonden nog niet en in dit boek spreekt over de ontwikkeling van het schrijven in de verre oudheid )
  • The New Typography, Jan Tschichold, ISBN 05200071 46 8
  • The Form of the Book, Jan Tschichold, ISBN 0 881791 16 4
  • Modern Typography, Robin Kinross, ISBN 0 907259 05 7
  • Paul Renner, The Art of Typography, Christopher Burke, ISBN 978 0 907259 12 1
  • Leesbaarheid, Johan Dirken, geen ISBN 90 70 108 06 2
  • Stop Stealing Sheep, Erik Spiekerman ? E.M. Ginger, ISBN 0 672 48543 5
  • The Stroke, Gerrit Noordzij, ISBN 0 907259 30 8
  • Letterletter, Gerrit Noordzij, ISBN 0 88179 175 X
  • While You’re Reading, Gerard Unger, ISBN 0 976 2245 1 8
  • Reading the Brain, Stanislav Dehaene, ISBN 978 0 670 02110 9
  • Letterfontein, Geert Setola, ISBN90 75084 04 8
  • Dutch Type, Jan Middendorp, ISBN90 6450 460 1
  • Just My Type, Simon Garfield, ISBN 978 1846668301 5
  • decodeunicode, Wenzel S. Springer, ISBN 978 3 936723 14 4
  • The Story of Writing, Andrew Robinson, ISBN 0 500 01665 8
  • ABC3D, Albin Michel Jeunesse, ISBN 978 90 451 0618 2
  • Grafische vormgeving voor Industrieel Otwerpers, Arthur o. Eger, ISBN 978 90 5931 529 7
  • Roger Excoffon et la Fonderie Olive, Sandra Chamaret, etc., ISBN 978 2 35654 014 0
  • De genoemde website: www.letterdata.nl

MOEILIJKE LANDEN - JELLE BRANDT CORSTIUS

26 februari
Jelle Brandt Corstius

 • Toon volledige beschrijving

  Jelle Brandt Corstius is een fervent liefhebber van Moeilijke Landen. Deze landen zetten zijn brein aan het werk en maken hem ervan bewust dat hij leeft, ook al krijgt hij tenminste één zenuwinzinking per dag. Moeilijke landen bestaan in alle soorten en maten: grote landen als India en Rusland, maar ook kleintjes als Karatsjaj-Tsjerkessië en België. Hoe overleef je een bezoek aan zo’n Moeilijk Land? Wat maakt een land moeilijk; zijn het de mensen, is het de taal, of het corrupte systeem? Valt er überhaupt iets te leren van deze landen of kom je vooral een illusie armer weer thuis?

  (Foto door Jeroen Toirken)

  Jelle Brandt Corstius is programmamaker en reisjournalist. Onlangs publiceerde hij Universele Reisgids voor Moeilijke Landen. Eerder schreef hij Rusland voor Gevorderdenen Kleine Landjes. Hij maakte tv-series over Rusland en India. Brandt Corstius was in 2010 en 2011 presentator van het VPRO-programma Zomergasten.

  Dinsdag 26 februari, 19.30-21.00 uur. Vrijhof/Agora.
  Toegang: €3,- voor studenten en €5,- voor niet-studenten.
  Reserveren is niet mogelijk, de kaartverkoop begint om 18:45, dus kom op tijd!

  Meer informatie:

  De website van Jelle Brandt Corstius: www.jellebc.nl/

LEREN LEREN: Leerstadia en leerstijlen

5 maart
Dr. Erik Jan van Rossum
Dr. Rebecca Hamer

 • Toon volledige beschrijving

  Op de UT wordt er flink wat geleerd. De manier waarop verschilt van persoon tot persoon: de één is visueel ingesteld en leert veel van schema’s en grafieken, terwijl iemand anders juist op taal gericht is. Naast deze leerstijlen bestaan er ook verschillende leerniveaus. Woordjes stampen is iets heel anders dan leren filosofisch te reflecteren of academisch te denken. Welke stadia doorloop je als student? De neurowetenschap leert ons veel over wat zich in ons brein afspeelt als wij iets leren. Kun je je leerrendement verhogen met deze inzichten en hoe kunnen we 'breinvriendelijk' leren?

  In september 2013 gaat op de UT het Twents Onderwijs Model (TOM) van start. Komen alle leerstadia en leerconcepties voldoende aan bod in dit nieuwe onderwijsmodel? En hoe breinvriendelijk is TOM eigenlijk?

  Dinsdag 5 maart
  Leerstadia en leerstijlen
  Dr. Erik Jan van Rossum 
  en Dr. Rebecca Hamer promoveerden gezamenlijk op het proefschrift The Meaning of Learning and Knowing (2010) waarin zij diverse leerconcepties onderscheiden. Iemand die een academische opleiding voltooit, doorloopt de meeste van deze stadia en wordt van een passieve kennisconsument tot iemand die zelf actief kennis construeert en verbanden legt.

  Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur, toegang gratis.
  Deze cyclus is een coproductie van Studium Generale en studievereniging Dimensie.

  Meer informatie:
  Een korte uitleg bij het Twents Onderwijsmodel door de Rector Magnificus, Ed Brinksma:

  5 MAART: LEERSTADIA EN LEERSTIJLEN
  U vindt hier het proefschrift door van Rossum en Hamer: ‘The Meaning of Learning and Knowing’. Inclusief Nederlandse samenvatting.

LEREN LEREN: Bewuster en effectiever leren

12 maart
Drs. Thelma Stobbelaar

 • Toon volledige beschrijving

  Op de UT wordt er flink wat geleerd. De manier waarop verschilt van persoon tot persoon: de één is visueel ingesteld en leert veel van schema’s en grafieken, terwijl iemand anders juist op taal gericht is. Naast deze leerstijlen bestaan er ook verschillende leerniveaus. Woordjes stampen is iets heel anders dan leren filosofisch te reflecteren of academisch te denken. Welke stadia doorloop je als student? De neurowetenschap leert ons veel over wat zich in ons brein afspeelt als wij iets leren. Kun je je leerrendement verhogen met deze inzichten en hoe kunnen we 'breinvriendelijk' leren?

  In september 2013 gaat op de UT het Twents Onderwijs Model (TOM) van start. Komen alle leerstadia en leerconcepties voldoende aan bod in dit nieuwe onderwijsmodel? En hoe breinvriendelijk is TOM eigenlijk?

  Dinsdag 12 maart
  Bewuster en effectiever leren
  Drs. Thelma Stobbelaar
   studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de UT en heeft een eigen bedrijf Didactus.Stobbelaar past kennis en inzichten uit de neurowetenschap toe op educatie en onderwijs. Haar lezing over leermotivatie en leerrendement biedt handvatten om bewuster en effectiever te leren.

  Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur, toegang gratis.
  Deze cyclus is een coproductie van Studium Generale en studievereniging Dimensie.

  Meer informatie:
  Een korte uitleg bij het Twents Onderwijsmodel door de Rector Magnificus, Ed Brinksma:

  12 MAART: BEWUSTER EN EFFECTIEVER LEREN
  Thelma Stobbelaar is BCL Professional bij het BCL Instituut. Meer informatie over BreinCentraal Leren vind u op de website van het Instituut voor toepassing van cognitieve neurowetenschappelijke kennis in leertrajecten.
  De website van Didactus advies en ontwikkeling, het eigen bedrijf van Thelma Stobbelaar.

SCIENCE CAFÉ ENSCHEDE: PLASTIC SOEp

13 maart
Ir. Siem Haffmans
Drs. Maria Westerbos


 • Toon volledige beschrijving

  In onze zeeën en oceanen drijft een gigantische hoeveelheid plastic. Dit plastic concentreert zich tot enorme vuilnisbelten, maar valt ook uiteen in piepkleine deeltjes. De 'verplastificering' van de wereldzeeën heeft grote consequenties voor flora en fauna. Doordat het plastic zich steeds hoger in de voedselketen ophoopt, kan het ook gevaarlijk worden voor de mens. Hoe komt dit plastic in zee terecht? Kunnen we het afval eruit vissen? En hoe voorkomen we dat de plastic soep verder uitbreidt?

  Ir. Siem Haffmans is lid van de Plastic Soup Foundation en werkzaam bij Partners for Innovation. Hij zal uitleggen wat het bedrijfsleven en de consument kunnen doen aan het verminderen van de plastic uitstoot.
  Drs. Maria Westerbos is werkzaam als voorzitter en campagneleider bij de Plastic Soup Foundation. Zij houdt zich bezig met het op de kaart zetten van de Plastic Soup Foundation en met gedragsverandering van bedrijven, regering, overheden, consumenten en NGO’s op gebied van micro plastics gebruik.

  Woensdag 13 maart, 20.00-22.00 uur,Forum Café (Stationsplein 1, Enschede)

  Meer informatie:
  Installer nu de iPhone-app van de Foundation, en onderzoek of je micro plastics in huis hebt.

  WEBSITE OVER PLASTIC SOEP AAN BOORD VAN DE BEAGLE
  Hier vind u een uitgebreide pagina over het (wetenschappelijk) onderzoek dat uitgevoerd werd aan boord van de Beagle. Lees daar uitgebreide uitleg over plastic soep en verslagen van de reis van de Beagle.

  WEBSITE VAN DE VPRO-SERIE BEAGLE, IN HET KIELZOG VAN DARWIN
  Op de VPRO pagina van de serie over de Beagle is een dossier gewijd aan plastic soep.

BUFFETLEZING: LET THE GAME BEGIN!

19 maart
Prof. dr. Anton Nijholt 
Dr. Maria Haagsma

 • Toon volledige beschrijving

  Gamen is een populair tijdverdrijf. Dankzij de nieuwste technologische ontwikkelingen wordt het bovendien steeds leuker en spannender. Schoven we in de jaren tachtig Pac-Mannetjes over het scherm, tegenwoordig manoeuvreren wij door levensechte 3D-ruimtes. Maar de ontwikkelingen gaan verder. Op de UT wordt gewerkt aan een breincomputerinterface; daarmee kun je met hersengolven direct een computer aansturen. Een joystick in je hoofd! Al dit gamen kan echter ook uit de hand lopen en een verslaving worden. Wanneer ben je game-verslaafd? Hoe vaak komt dit voor en wat zijn de consequenties? En zijn bepaalde games meer verslavend dan andere?

  Prof. dr. Anton Nijholt is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Human Media Interaction van de faculteit EWI (UT). Hij doet onderzoek naar verbale en non-verbale interactie met de computer. Hij redigeerde twee boeken op het gebied van breincomputerinteractie.
  Dr. Maria Haagsma is psycholoog. Zij promoveerde recent op het proefschrift Understanding problematic game behavior. Prevalence and the role of social cognitive determinants aan de UT, waarin zij onderzocht welke factoren bijdragen aan problematisch gamegedrag.

  Dinsdag 19 maart, 17.30-20.00 uur. Vrijhof/Agora.
  Dit programma is voor iedereen toegankelijk; opgeven is verplicht in verband met het buffet. Dit kan via: www.kns-twente.nl. De kosten bedragen €5,-. Dit bedrag dient op de avond zelf contant betaald te worden.
  Dit programma is een coproductie van Studium Generale, KIVI NIRIA UT en honoursvereniging Ockham.

LEZING: DE ZIEL VAN JAPAN

26 maart
Prof. dr. Rien T. Segers

 • Toon volledige beschrijving

  Op 11 maart 2011 sloeg in Japan het noodlot toe: een muur van water verzwolg grote delen van de oostkust. Tot overmaat van ramp ontplofte de kerncentrale van Fukushima. De beelden gingen de hele wereld over en de ziel van Japan lag bloot. De mensen stonden gelaten in de rij voor eten en onderdak; plunderingen waren niet aan de orde. De opofferingsgezindheid ging ver: individuen maakten zich ondergeschikt aan de staat. Opmerkelijk genoeg bleek uit onderzoek dat de Japanners zich na de rampspoed ‘erg gelukkig’ voelden. Deze lezing biedt een kijkje in de bijzondere cultuur van Japan.

  Prof. dr. Rien T. Segers is hoogleraar bedrijfscultuur, met als specialisatie Aziatische bedrijfscultuur, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij daar directeur van het Centrum voor Japankunde. Hij publiceerde Japan en de onontkoombare Aziatisering van de wereld.

  Dinsdag 26 maart, 19.30-21.00 uur. Vrijhof/Agora.
  Deze lezing is een coproductie van Studium Generale en studievereniging Isaac Newton.

REGENERATIVE MEDICINE - PROF. DR. ANTHONY ATALA

2 april
Prof. dr. Anthony Atala

 • Toon volledige beschrijving

  Prof. dr. Anthony Atala is a world renowned scientist in the field of tissue engineering and printable organs. He is director of the Wake Forest Institute for Regenerative Medicine (North Carolina, USA). In 2006, he managed to create the world's first lab-grown organ - a bladder - and was able to successfully transplant it into a human being. Atala’s Wake Institute is currently working on the development of more than 30 different organs and tissues in the laboratory, including insulin-producing cells and blood vessels for heart bypass surgery. Atala’s latest invention is a modified 3D ink-jet printer capable of printing organs.

  The program is chaired by Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek, full professor of Philosophy of Technology at the UT. Verbeek and Atala will discuss ethical issues related to tissue engineering. 

  Tuesday, April 2, 19.30-21.00 hrs. Vrijhof/Agora.
  This lecture is a coproduction of Studium Generale and the Department of Developmental BioEngineering of the MIRA Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine.
  It is part of the national lecture series on regenerative medicine As good as new?

  Meer informatie:
  BMM-PROGRAM – AS GOOD AS NEW?
  For more information on BMM visit www.bmm-program.nl.

  TED.COM
  Anthony Atala gave a speech at TED talks in March 2011.

De kunst van het leven: Marcus Aurelius: keizer en filosoof

9 april
Prof. dr. Fik Meijer

 • Toon volledige beschrijving

  De kunst van het leven
  De vraag hoe een gelukkig leven te leiden is van alle tijden. De Romeinen stelden zich deze vraag, evenals denkers uit de negentiende eeuw. Hoe om te gaan met tegenslag, met onze angsten? Dit tweeluik staat stil bij de Romeinse keizer Marcus Aurelius (121-180) die zijn stoïcijnse gedachten opschreef in dagboeken, en bij de Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855) die angst ‘de duizeling van de vrijheid’ noemde.

  Dinsdag 9 april
  Marcus Aurelius: keizer en filosoof
  Keizer Aurelius bracht als opperbevelhebber van het Romeinse leger acht lange winters op het slagveld door. In de avonduren schreef hij zijn dagboeken, waarin hij zijn leven overdacht. Hij was ervan overtuigd dat de sleutel tot vrede en rust in onszelf zit. Wie was deze keizer, in wat voor wereld leefde hij en hoe kwam hij tot zijn stoïcijnse gedachten? Als deze lezing iets duidelijk maakt, is het wel dat Aurelius nog altijd verrassend actueel is.

  Prof. dr. Fik Meijer is emeritus hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is één van Nederlands grootste kenners van de Klassieke Oudheid. Van zijn hand verscheen onder andere: Keizers sterven niet in bed (2001), Gladiatoren (2003), Macht zonder grenzen (2005), De oudheid is nog niet voorbij (2007) en Paulus (2012).

  Meer informatie:
  DE MEDITATIES/DAGBOEKEN VAN AURELIUS
  Aurelius’ meditaties in het Engels.
  Aurelius’ meditaties in het Nederlands

De kunst van het leven: Søren Kierkegaard en de duizeling van de vrijheid

16 april
Prof. dr. Gerrit Glas

 • Toon volledige beschrijving

  De kunst van het leven
  De vraag hoe een gelukkig leven te leiden is van alle tijden. De Romeinen stelden zich deze vraag, evenals denkers uit de negentiende eeuw. Hoe om te gaan met tegenslag, met onze angsten? Dit tweeluik staat stil bij de Romeinse keizer Marcus Aurelius (121-180) die zijn stoïcijnse gedachten opschreef in dagboeken, en bij de Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855) die angst ‘de duizeling van de vrijheid’ noemde.

  Dinsdag 16 april
  Søren Kierkegaard en de duizeling van de vrijheid
  Kierkegaard is één van de moeilijkste, maar ook origineelste denkers uit de 19de eeuw. Dit jaar is hij precies 200 jaar geleden geboren. In 1844 publiceerde hij Begrebet Angestwaarin hij een uitvoerige analyse van onze angsten maakt. Wie was deze denker en waarom was hij zo in angst geïnteresseerd? Welke praktische levenslessen zijn er aan zijn denken te ontlenen?

  Prof. dr. Gerrit Glas is hoogleraar Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Glas promoveerde op de studie Concepten van angst en angststoornissen, is een groot Kierkegaard-kenner en werkt als psychiater bij Dimence.

  Vrijhof/Amphitheater, 19.30-21.00 uur.
  Dit tweeluik is een coproductie van Studium Generale en studievereniging Ideefiks.

  Meer informatie:
  EEN COMMENTAAR OP KIERKEGAARD
  Deze website, gehost wordt door een liefhebber, biedt een uitgebreid overzicht van de werken van Kierkegaard. Er zijn afbeeldingen te vinden, een compleet overzicht van de werken van Kierkegaard met samenvatting, en een persoonlijk commentaar van de liefhebber zelf, D. Anthony Storm, op de teksten.
  SORENKIERKEGAARD.NL Op deze deels Nederlandstalige website over Kierkegaard, met als ondertitel “The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays”, staan veel artikelen, een biografie en interessante links. Mocht u gegrepen worden worden door de ideeën van Søren, dan is op deze website ook een link te vinden om zich aan te melden bij de LinkedIn Kierkegaard group.
  BOEK: THE ESSENTIAL KIERKEGAARD Alle belangrijke dingen die je zou moeten weten over Kierkegaard zouden in dit boek moeten staan: The Essential Kierkegaard.
  KIERKEGAARD 2013 Kierkegaard is natuurlijk een van de grote helden van Denemarken. In zijn 100egeboortejaar organiseren ze dan ook verschillende activiteiten. Hier vind u een overzicht van alle activiteiten, voor het geval u die kant op gaat, maar ook meer informatie over Kierkegaard zelf: http://www.kierkegaard2013.dk/en.

The Psychology of First Impressions

23 april
Prof. Dr. Detlef Fetchenhauer

 • Toon volledige beschrijving

  The Psychology of First Impressions
  When you meet somebody for the first time, you instinctively ‘know’ whether he or she is OK or not. This gut feeling, more formally known as first impression, takes place in an instant. Often, this first impression is a lasting one. What happens in our minds when we meet somebody? Do men and women both ‘judge’ in the same way, or do they pay attention to different characteristics? Do attractive people leave a better first impression than less attractive people?

  Prof. Dr. Detlef Fetchenhauer is professor of psychology and director of the Department of Economic and Social Psychology at the University of Cologne (Germany). His research mainly focuses on the determinants of prosocial and antisocial behavior.

  Tuesday, April 23, 19.30-21.00 hrs. Vrijhof/Amphitheater.
  This lecture is a co-production of Studium Generale and study association Dimensie.

Eco-crime: illegal deforestation

7 mei

 • Toon volledige beschrijving

  Symposium
  Eco-crime: illegal deforestation
  Ecological crime is a new branch of global organized crime. It has become highly lucrative to deal in Nature’s precious resources. One of these resources is the tropical rainforest. As a result of illegal logging, only 10% of the original primary forest cover remains today. It is therefore of vital importance that national and international laws are established. However, this remains a tremendous challenge for many countries. This symposium focuses on the causes of illegal logging, the extent of deforestation and the solutions, both at a (trans)national level as well as on the level of local communities.


  Dr. Tim Boekhout van Solinge is assistant professor in criminology at Utrecht University. He specializes in illegal logging in e.g. the Amazone region in Brazil and Borneo.


  Prof. Dr. Andrew Skidmore is Head of the Department of Natural Resources at the Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) of the UT and Professor of Land Cover Mapping and Monitoring at Wageningen University. His research mainly focuses on vegetation mapping and monitoring techniques.


  Dr. Arturo Balderas obtained his PhD degree at the Twente Centre for Studies in Technology and Sustainable Development, UT. His field of expertise concerns the design of policies for sustainable use of forests, both at a national and local level.

  Tuesday, May 7, 19.30-21.30 hrs. Vrijhof/Amphitheater.
  This symposium is a co-production of Studium Generale and the Latin American Student Association La Voz.

BOEKPRESENTATIE: TIJDMACHINES

14 mei
Prof. dr. ing. René Munnik

 • Toon volledige beschrijving

  Als je omstreeks 1850 een stem hoorde wist je één ding zeker: de eigenaar van die stem was in leven (en in de buurt). Tegenwoordig hoeft dat helemaal niet meer het geval te zijn, zo luisteren we nog altijd naar de stem van John Lennon. De opnametechniek heeft de vergankelijkheid van zijn stem een halt toegeroepen. Ook fotografie en het schrift zijn technieken die de grens tussen leven en dood als het ware vervagen. Het zijn een soort tijdmachines: zij kunnen mensen uit het verleden op een bepaalde manier aanwezig stellen in het heden. Deze strikt rationele technieken creëren zo een mythische wereld waarin doden en levenden op wonderlijke wijze naast elkaar komen te staan.
  Prof. dr. ing. René Munnik studeerde scheikunde, theologie en filosofie. Hij is universitair docent aan de Universiteit Tilburg en bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de UT. Van zijn hand verscheen recent: Tijdmachines. Over de technische onderwerping van vergankelijkheid en duur (Klement, 2013).
  Dinsdag 14 mei, 19.30-21.00 uur. Vrijhof/Agora.
  Deze lezing is een coproductie van Studium Generale en studievereniging Ideefiks.

  Meer informatie:
  Bestel het boek Tijdmachines bij Uitgeverij Klement.
  Hier kan je het boek volgen op facebook.
  Het profiel van René Munnik bij de Universiteit van Tilburg
  Een kort interview met René Munnik in Trouw over het nut van filosofie (niet over het boek).