UTMESA+MESA+NieuwsInspiratie voor meiden tijdens Girls’ Day: focus op bètawetenschap en technologie
Annabel Jeuring

Inspiratie voor meiden tijdens Girls’ Day: focus op bètawetenschap en technologie

Op 18 april 2024 vond op de Universiteit Twente de Girls’ Day plaats. In totaal namen 120 meiden van verschillende scholen uit Overijssel deel aan deze inspirerende dag.

Pre-U organiseerde op donderdag 18 april, samen met de afdeling SBD (Strategic Business Development) van de UT, een afwisselend bèta georiënteerd dagprogramma voor meiden in 1 & 2 vwo. De dag begon met een inspirerende sessie over diversiteit en inclusie. Hierna werden er verschillende workshops gevolgd over bijvoorbeeld de werking van Google Maps en het maken van een eigen microlab. In de middag stonden er verschillende interactieve lezingen op het programma met thema's als quantumtechnologie, energietransitie in woonwijken, de intrigerende wereld van (vloeibare) voedingsmiddelen en de toepassingen van optische signalen zoals bij glasvezelnetwerken voor internet. De meiden hebben de dag afgesloten met rondleidingen door verschillende laboratoria van de UT waarbij ze deel konden nemen aan verschillende experimenten. Kortom: een inspirerende dag waarbij de leerlingen de kans kregen om praktijkervaring op te doen binnen verschillende vakgebieden.

Kennismaken met techniek en IT

Aanleiding voor Girls’ Day is dat veel vrouwelijk bèta-/technisch en ICT-talent onbenut blijft, vaak doordat meisjes niet bekend zijn met deze beroepen en opleidingen. Tijdens de Girls’ Day openden door heel Nederland organisaties hun deuren voor meiden van 10 tot 15 jaar, waarbij ze laagdrempelig kennis konden maken met techniek en IT, ze ontmoetten vrouwelijke medewerkers en leerden wat organisaties in deze sectoren allemaal te bieden hebben.

Meiden komen op hun pad naar een baan in de bouw, infra, techniek of IT allerlei hordes tegen. Dit gaat om hordes zoals stereotyperend speelgoed, sturende verwachtingen en te weinig vrouwelijke rolmodellen. Volgens het VHTO, expertisecentrum Voor Haar Technische Ontwikkeling, kiezen meiden daarom nog steeds veel minder vaak dan jongens voor doorleren of werken in die sectoren. Dat is jammer, want het zijn kansrijke sectoren met veel baanzekerheid en beroepsmogelijkheden.

Meer informatie

Girls' Day is een initiatief van het VHTO, expertisecentrum Voor Haar Technische Ontwikkeling. VHTO koppelt scholen en bedrijven aan elkaar en vraagt jaarlijks aandacht voor de noodzaak de hordes die meiden tegenkomen weg te nemen.

Via een breed aanbod aan uitdagende programma’s met een sterke wetenschappelijke en academische basis geeft het Pre-U programma van de Universiteit Twente leerlingen van 1 t/m 6 vwo de kans om op jonge leeftijd kennis te maken met het academisch onderwijs. Dit kan bijdragen aan een goed beargumenteerde profiel- en/of studiekeuze en helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

J.V. van der Tuin (Jody)
Projectleider Marketing & Communicatie Pre-University