Zie Lopende Projecten

Stil Veilig Wegverkeer

De hoofddoelstellingen van het project Stil Veilig Wegverkeer zijn:

 • Kennis: Ontwikkelen van fundamentele inzichten in de band-wegdek interacties ‘grip’ en ’geluid’;
 • Valorisatie: Ontwikkelen van innovatieve stille en veilige band-weg combinaties;
 • Maatschappelijk belang: Stiller, veiliger wegverkeer en behoud/groei werkgelegen- heid.

Binnen dit project zal een diepgaand en systematisch onderzoek worden verricht naar twee aspecten van de band-wegdek interactie; grip en geluid. Daarvoor zullen de volgende activiteiten worden verricht:

Equipment

 • 3D macro ruwheid weg+water. Ontwikkeling, ontwerp en bouw van een meetinstrument voor 3D scanning van asfalt op mm-schaal;
 • 3D macro ruwheid weg. Ontwikkeling, ontwerp en bouw van een meetinstrument voor 3D scanning van asfalt op mm-schaal;
 • 3D micro ruwheid. Ontwikkeling, ontwerp en bouw van een meetinstrument voor 3D scanning van asfalt op µm-schaal;
 • Contacttemperatuur. Ontwikkeling, ontwerp en bouw van een 2D temperatuursensor (m.b.v. bestaande infrarood technologie) met hoge snelheid (80~100km/u) het temperatuurverloop in tijd en positie van het wegdek en band simultaan te meten;
 • Integratie trailer van bovenstaande meetapparatuur.

Grip

 • Onderzoekstestmethodes opzetten indoor op labniveau van Surface-Force-Apparatus (SFA) en LAT100 (rubber test wiel) en outdoor op band-wegdekniveau van een meetaanhanger.
 • Onderzoek grip op SFA, LAT100 en meetaanhanger aan verschillende rubbers/wegdekken nat en droog.
 • Onderzoek en validatie wrijvingsmodel over grip van droog (en evt nat) band-wegdek contact dat bovenstaande meetresultaten beschrijft.
 • Berekenen van veilig rubber-wegdek combinatie.

Geluid

 • Onderzoek naar dynamisch band-wegdekcontact
 • Onderzoek en validatie detail-modellering band-wegdekcontact in huidig volledig fysisch band-wegdekgeluidsmodel.
 • Berekening van de stille band-wegdekcombinatie.

Prototypes

 • Ontwerp en productie van stille EN veilige band-wegdek combinaties.
 • Demonstratie stille EN veilige band-wegdek combinaties.

For more information regarding this project, contact dr. T. Meinders

Projectpartners Stil Veilig Wegverkeer

 

Sponsors