Tire-Road Consortium

Welkom op de website van het Tire-Road Consortium

trc logo

Nederland heeft een uitgebreid wegennet waar alleen al meer dan 7 miljoen personen auto’s gebruik van maken. Voor automobilisten zijn veiligheid, verkeershinder en kosten belangrijke aspecten. Bij veiligheid kan men denken aan grip en kwaliteit van het wegdek (scheurvorming, spoorvorming, gaten), verkeershinder als gevolg van wegwerkzaamheden (aanleg, herstelwerkzaamheden) en kosten met betrekking tot benzineverbruik (rolweerstand) en slijtage van de banden. Ook het niveau van geluidsafstraling wordt steeds belangrijker, voor zowel omwonenden als voor de automobilist zelf. Bovendien is voor de overheid, naast genoemde aspecten, ook duurzaamheid (levensduur wegdek, recycling banden en asfalt) en leefbaarheid (emissie, fijnstof) belangrijke aspecten.

De bandenindustrie en wegenbouw zijn op hun eigen manier bezig om zowel banden als wegen te optimaliseren. Veelal gebeurt dit echter onafhankelijk van elkaar, wat vaak tot niet optimale oplossingen leid. Voor optimale oplossingen moet dan ook naar de interactie tussen band en wegdek gekeken worden.

Het Tire-Road Consortium, gevestigd aan de Universiteit Twente, heeft deze taak op zich genomen. De missie van het Tire-Road Consortium is op integrale wijze het verbeteren van de veiligheid en duurzaamheid van band en wegdek en de leefbaarheid ten gevolge van bandwegdekinteractie.

Het is van cruciaal belang voor het Tire-Road Consortium dat ook de industrie (grondstofleveranciers, wegenbouwers, bandenproducenten) en de (locale) overheid (wegbeheerders, eindgebruikers) participeren in dit consortium.

Wil je meer weten? Ga dan naar de Engelse website 

More information?
Website TRC (English)