Stil Veilig Wegverkeer

De hoofddoelstellingen van het project Stil Veilig Wegverkeer zijn:

Binnen dit project zal een diepgaand en systematisch onderzoek worden verricht naar twee aspecten van de band-wegdek interactie; grip en geluid. Daarvoor zullen de volgende activiteiten worden verricht:

Equipment

Grip

Geluid

Prototypes

For more information regarding this project, contact dr. T. Meinders

Projectpartners Stil Veilig Wegverkeer

 

Sponsors