Afdeling/departement Thermal and Fluid Engineering

Het departement is Engelstalig. De volledige website is uitsluitend in het Engels beschikbaar.
Ga naar de Engelstalige website!

Een van de grote uitdagingen bij het ontwerp en de ontwikkeling van processen en machines is om goede prestaties te combineren met hoge effici├źntie, en minimale impact op het milieu, dwz effectief gebruik van grondstoffen en energie, en een minimum aan afvalproducten en ongewenst geluid. Voorbeelden van toepassingen zijn: windturbines, pompen, vliegtuigen, compressoren, gasturbines, verbrandingsprocessen, warmtepompen, warmtemachines, multiscale systemen, dunne film stromingen, contactmechanica en stroming van granulaire media.

Het onderzoek in het departement Thermal and Fluid Engineering is zowel experimenteel als theoretisch, met inbegrip van numerieke simulaties. Het departement beschikt over laboratoria met verschillende proefopstellingen van thermische omzettingsprocessen en stromingsfaciliteiten zoals een aeroakoestische windtunnel. Het onderzoek wordt verricht in nauwe samenwerking met onderzoeksinstituten en met industriele partners.

Als student van dit departement word je getraind om op basis van fundamentele inzichten uit de fysica, thermodynamica en mechanica, en de natuur,  nieuwe oplossingen te vinden voor actuele problemen en urgente vraagstukken in de maatschappij

Het departement bestaat uit drie onderzoeksgroepen (de links verwijzen naar de Engelstalige website):