UTFaculteitenETSEKCTWat is Systems Engineering?

Wat is Systems Engineering?

wat is Systems Engineering?

Voor Systems Engineering bestaat een officiele definitie zoals opgesteld door INCOSE (www.incose.org). De definitie luidt: " Systems Engineering is an interdisciplinary approach and means to enable the realization of successful systems  The methodology considers both the business and the technical needs of all customers and is aimed at providing a quality product that meets the users' needs."

De Systems Engineering benadering is tientallen jaren geleden al bedacht en heeft zich gedurende de jaren steeds verder doorontwikkeld tot een volwassen en bewezen aanpak in diverse industrieën. Bijvoorbeeld, de Nederlandse hi-tech industrie en de grote opdrachtgevers in de civiele techniek gebruiken Systems Engineering inmiddels als hun standaard werkwijze. 

Systems Engineering in de hi-tech industrie

Hi-tech bedrijven gebruiken Systems Engineering als sinds de jaren 90 in de machinebouw. Ze passen de methode bijvoorbeeld toe om snel te kunnen inspringen op sterk fluctuerende markten. Systems Engineering wordt ook toegepast om controle te houden over de inkoop- en leveranciersketen. De methode maakt het mogelijk om systemen die door anderen zijn ontwikkeld te integreren in de systemen die door een organisatie zelf zijn ontwikkeld.

Systems Engineering in de civiele techniek

Ook in de civiele techniek is er al jaren grote belangstelling voor Systems Engineering. Zo heeft een consortium bestaande uit onder meer ProRail en Rijkswaterstaat de Leidraad Systems Engineering geschreven (www.leidraadse.nl). De methode is de afgelopen 15 jaar toegepast in vrijwel alle civiele projecten waar Rijkswaterstaat en ProRail de opdrachtgevers waren. Toch is nog steeds te stellen dat de sector in transitie is en dat er nog steeds veel te leren valt over (de toepassing van) Systems Engineering.

Ook kleinere organisaties, zowel publiek als privaat, zijn steeds meer geïnteresseerd in Systems Engineering. Aan de ene kant omdat het dit steeds meer gevraagd wordt door opdrachtgevers en aan de andere kant omdat er steeds meer druk is om projecten sneller en beter uit te voeren. System Engineering kan hierbij helpen.

Een introductie in Systems Engineering

Een online introductie van Systems Engineering is gepresenteerd door SEKCT deelnemer Maarten Bonnema en is hier te vinden.