Systems Engineering Knowledge Centre Twente

Het Systems Engineering Knowledge Centre Twente (SEKCT) is een netwerkorganisatie van de Universiteit Twente voor het doorontwikkelen van Systems Engineering. SEKCT werkt samen met het bedrijfsleven, overheden en onderzoek- en onderwijsinstellingen in diverse sectoren.


De missie van SEKCT is om bij te dragen aan een wereld met goed onderwijs, een bestendige infrastructuur, een duurzame en innoverende industrie en klimaatbestendige steden en samenleving. Dit is in lijn met de duurzaamheidsagenda van de Verenigde Naties. De leden van SEKCT zijn ervan overtuigd dat Systems Engineering een relevante methodologie is die hierbij kan helpen. Daarom brengen we een ecosysteem tot stand voor het ontwikkelen, toepassen en delen van Systems Engineering kennis waardoor beter omgegaan kan worden met de hedendaagse en toekomstige uitdagingen in de samenleving.