UTFaculteitenETNieuwsUT NWA-onderzoek van start naar toekomstbestendige bruggen en kademuren

UT NWA-onderzoek van start naar toekomstbestendige bruggen en kademuren

Binnen de NWA-call ‘Bruggen en kademuren in stedelijk gebied’ (Urbiquay) zijn drie nieuwe onderzoeksprojecten gehonoreerd. Consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties doen onderzoek naar toekomstbestendige bruggen en kademuren. Ze krijgen daartoe gezamenlijk bijna drie miljoen euro toegewezen. Een van de onderzoekers is dr. ir. Andreas Hartmann van de UT met zijn onderzoek 'Sustainable Circular Life Extension Strategies for Inner-City Bridges and Quay Walls stability'.

Binnenstedelijke kademuren en bruggen raken in verval. Herstel is noodzakelijk, maar tegelijkertijd moet hun cultuur-historische waarde worden behouden en moeten ze toekomstbestendig blijven. Dit vraagt om een aanpak die technische, economische, culturele en milieu-aspecten bij elkaar brengt. STABILITY ontwikkelt deze aanpak en de daarvoor benodigde methoden. Ze helpen gemeentes om hun kademuren en bruggen te herstellen en gelijktijdig bouwafval en emissies te verminderen, het culturele erfgoed van steden te bewaren, en steden toegankelijk, aantrekkelijk, en leefbaar te blijven houden. 

Consortium

Kennisinstellingen: Saxion Hogeschool, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente.

Consortiumpartners: Boskalis, CROW, de Beaufort Bouwadvies bv (BBA), Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Zwolle, H.D.Sneep Holding bv (SNH), TAUW, Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB)

drs. J.G.M. van den Elshout (Janneke)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)