De faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica heeft een meerhoofdig bestuur.

v.l.n.r. Arend Rensink, Grace Iroagalachi, Joost Kok, Jan Eijkel, Stephan Maathuis.

Dit bestuur zorgt voor een integrale aansturing op de gebieden onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Het faculteitsbestuur van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica bestaat uit:

prof.dr. Joost Kok
decaan

Decaan

prof.dr. Jan Eijkel
portefeuillehouder onderzoek
prof.dr.ir. Arend Rensink
portefeuillehouder onderwijs
ir. Stephan Maathuis
portefeuillehouder bedrijfsvoering

voor meer informatie zie:  https://personen.utwente.nl/s.j.maathuis

De portefeuilleverdelingvan het faculteitsbestuur is te vinden in het Modelportefeuilleverdeling faculteitsbestuur.  

Disciplinevoorzitters

 • Prof.dr. S.A. van Gils (Toegepaste Wiskunde)
 • prof.dr. D.K.J. Heylen (Informatica)
 • prof.dr.ir G.J.M. Krijnen (Elektrotechniek) 

De volgende opleidingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs:

 • Dr. A.M. Schaafstal (opleidingsdirecteur Bacheloropleiding Creative Technology en Masteropleiding Interaction Technology)
 • Dr. ir. C. Salm (opleidingsdirecteur Bacheloropleiding Electrical Engineering en Masteropleiding Electrical Engineering)
 • Prof.dr. A.A. Stoorvogel (opleidingsdirecteur Bacheloropleiding Applied Mathematics en Masteropleiding Applied Mathematics)
 • Dr. M.J. Korsten (opleidingsdirecteur Masteropleiding Systems & Control)
 • Dr.ir. A.B.J. Kokkeler (opleidingsdirecteur Bacheloropleiding Embedded Systems en Masteropleiding Embedded Systems)
 • Dr.ir. V. Zaytsev (opleidingsdirecteur Bacheloropleiding Technische Informatica, Masteropleiding Computer Science en Masteropleiding Internet Science & Technology)
 • Prof.dr. M.E. Iacob (opleidingsdirecteur Bachelor Business & IT, Masteropleiding Business Information Technology)

Het bestuur wordt ondersteund door het faculteitssecretariaat EEMCS:

 • B.G.M. Smellink - Kleisman (ondersteuning directeur bedrijfsvoering, Finance, Business Control, HR, benoemingsadviescommissies HGL en Ethische Commissie) tel. +31 53 4894470
 • J.J.E. Portier (ondersteuning decaan, MT, faculteitsraad) tel. +31 53-4893495