De faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica heeft een meerhoofdig bestuur.

v.l.n.r. Stephan Maathuis, Stephan van Gils, Joost Kok, Jan Eijkel, Thijs van Essen

Dit bestuur zorgt voor een integrale aansturing op de gebieden onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Het faculteitsbestuur van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica bestaat uit:

prof.dr. Joost Kok
decaan

Decaan

prof.dr. Jan Eijkel
portefeuillehouder onderzoek
prof.dr. Stephan A. van Gils
portefeuillehouder onderwijs

voor meer informatie zie: https://personen.utwente.nl/s.a.vangils

ir. Stephan Maathuis
portefeuillehouder bedrijfsvoering

voor meer informatie zie:  https://personen.utwente.nl/s.j.maathuis

Disciplinevoorzitters

  • Prof.dr. S.A. van Gils (Toegepaste Wiskunde)
  • prof.dr. D.K.J. Heylen (Informatica)
  • prof.dr.ir. B. Nauta (Elektrotechniek) 

De volgende opleidingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs:

  • Dr. A.M. Schaafstal (opleidingsdirecteur Bacheloropleiding Creative Technology en Masteropleiding Interaction Technology)
  • Dr. ir. A.J. Annema (opleidingsdirecteur Bacheloropleiding Electrical Engineering, Masteropleiding Electrical Engineering en Masteropleiding Mechatronica)
  • Dr. J.W. Polderman (opleidingsdirecteur Bacheloropleiding Technische Wiskunde, Masteropleiding Applied Mathematics, 3TU Masteropleiding Systems and Control en coördinator service-onderwijs Toegepaste Wiskunde)
  • Prof.dr.ir. A. Rensink (opleidingsdirecteur Bacheloropleiding Technische Informatica, Masteropleiding Computer Science en Masteropleiding Internet Science & Technology)
  • Prof.dr. M.E. Iacob (opleidingsdirecteur Bachelor Business & IT, Masteropleiding Business Information Technology)

Het bestuur wordt ondersteund door het faculteitssecretariaat EWI:

  • L. Tunc-Katalanc (ondersteuning directeur bedrijfsvoering, benoemingsadviescommissies HL) tel. +31 53 4894427
  • A. van Willigen (ondersteuning decaan, MT, faculteitsraad) tel. +31 53-4894602