UTFaculteitenEEMCSNieuwsMonique Tabak en Jan Buitenweg nieuwe vakgroepvoorzitters BSS groep

Monique Tabak en Jan Buitenweg nieuwe vakgroepvoorzitters BSS groep

Monique Tabak en Jan Buitenweg zijn per 1 april 2024 benoemd tot de nieuwe vakgroepvoorzitters van de groep Biomedical Signals and Systems (BSS).

Op maandag 25 maart hebben ze tijdens een koffiemoment met de groep symbolisch de voorzittershamer van BSS overgenomen van Peter Veltink. Peter overhandigde ieder symbolisch een halve voorzittershamer. Peter sluit hiermee een periode van 21 jaar vakgroepvoorzitterschap af. Ook de rol van Hermie Hermens is belangrijk. Hij heeft het thema e-health technologie in de afgelopen 10 jaar opgebouwd en in de afgelopen jaren overgedragen aan Monique.

Monique Tabak: Ik kijk er naar uit dat ik samen met Jan het stokje mag overnemen van Peter. Peter heeft, samen met Hermie, een prachtige vakgroep opgebouwd, met een brede focus maar altijd met oog voor technologie en innovatie. BSS richt zich op het meten aan de mens en het beïnvloeden van lichaamsfuncties. Ook analyseren we deze data voor gepersonaliseerde ehealth-technologie, bijvoorbeeld voorspellende modellen van ziekteprogressie, beslisondersteuningssystemen voor de zorgprofessional en gepersonaliseerde coaching voor mensen met chronische aandoeningen. Ik vind het leuk om een grotendeels jonge club mensen in de academische wereld te mogen leiden als vakgroepvoorzitters. Ik hoop daarmee dat we als groep deze mooie stappen blijven maken als een team, waarmee we door ons wetenschappelijk onderzoek en onderwijs kunnen bijdragen aan de oplossingen voor de zorg én het opleiden van onze toekomstige (zorg)professionals. Dit is een gezamenlijke team-inspanning en vind ik een interessante maar vooral mooie uitdaging.

Jan Buitenweg: Peter en Hermie geven een prachtige BSS-groep door, waar ik zelf al lange tijd deel van uitmaak. Ik heb de BSS-groep onder hun leiding zien groeien, zowel in kwantiteit als in kwaliteit van onderzoek en onderwijs. Bijzonder waardevol vind ik de eigen identiteit en hechtheid die we als BSS groep konden ontwikkelen in de afgelopen jaren. De richting en ruimte die Peter en Hermie daarvoor gegeven hebben heeft daarin een grote rol gespeeld. Ik ben ook trots op de leden van de BSS-groep, die vanuit hun eigen expertisegebied invulling geven aan de gezamenlijke missie van de BSS-groep: Van fundamentele en vroeg- technologische ontwikkelingen voor het meten aan en beïnvloeden van lichaamsfuncties, tot de inzet van technologie voor monitoring en coaching van patiënten in hun eigen omgeving, we hebben het allemaal in huis en mogen samenwerken met waardevolle externe relaties. Naast de impact die we als groep hebben met ons onderzoek, ben ik ook trots op het onderwijs dat we mogen verzorgen en de omgeving die we studenten kunnen bieden om te groeien in hun professionele ontwikkeling. De uitstekende secretariële en technische ondersteuning waar we van mogen genieten maken het plaatje compleet. Ik voel het daarom als een groot privilege om de BSS-groep als voorzitter te dienen bij het schrijven van een volgend hoofdstuk in onze geschiedenis en zie uit naar de samenwerking hierin met Monique.