UTFaculteitenEEMCSNieuwsFormaliseren van Samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie

Formaliseren van Samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie Ondertekening van het Memorandum van Overeenstemming

De Faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science van de Universiteit Twente is verheugd aan te kondigen dat haar langdurige samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) geformaliseerd is via een Memorandum van Overeenstemming. Deze overeenkomst markeert een belangrijke mijlpaal in de al bestaande uitgebreide samenwerking.

Het helaal verkennen met betrouwbare computers

De samenwerking tussen de faculteit en ESA richt zich op het ontwerpen en karakteriseren van betrouwbare computerapparatuur die specifiek is afgestemd op ruimtetoepassingen, met een nadruk op betrouwbaarheid en veiligheid. Professor Ottavi leidt de onderzoeksgroep Dependable Computing Systems binnen de Computer Architecture for Embedded Systems (CAES) vakgroep. 

HET VERKENNEN VAN HET HEELAL MET BETROUWBARE COMPUTING

Deze samenwerking richt zich op het ontwerpen en karakteriseren van betrouwbare computerapparatuur die specifiek is afgestemd op ruimtetoepassingen, met nadruk op betrouwbaarheid en beveiliging. Professor Marco Ottavi leidt de onderzoeksgroep "Dependable Computing Systems" binnen de onderzoeksgroep Computerarchitectuur voor Ingebouwde Systemen (CAES).

Een opvallend resultaat van deze samenwerking is het gezamenlijk gefinancierde PhD-project "Probabilistic Data Structures for Secure and Reliable RISC-V Processors," gefinancierd door ESA. Professor Ottavi benadrukt verder het succes van de samenwerking: "Onze gezamenlijke inspanningen omvatten ook het organiseren van meerdere edities van de prestigieuze IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance-conferentie."

Met deze samenwerking zijn ook experimenten mogelijk gemaakt op het gebied van stralingskarakterisering, wat belangrijke inzichten biedt voor het verbeteren van de betrouwbaarheid van ruimtegebaseerde computersystemen. Bovendien illustreren diverse gedeelde wetenschappelijke publicaties met ESA de inzet voor vooruitgang in betrouwbare computing.

Focus van de samenwerking

De samenwerking zal zich in de toekomst voornal richten op onderzoeksgebieden binnen de ruimtetechnologie en -techniek. Beide partijen hebben al specifieke onderzoeksthema's en bijbehorende faciliteiten geïdentificeerd die moeten worden verkend, waaronder:

  • Boordcomputers en gegevensverwerking
  • Commerciële off-the-shelf (COTS) componenten/apparatuur
  • Ontwikkeling van op RISC-V gebaseerde architecturen voor beveiligde toepassingen
  • Micro-elektronica gerelateerd aan kunstmatige intelligentie
  • EEE-componenten
  • Nieuwe methodologieën voor karakterisering van COTS-componenten

Deze samenwerking volgt een gestructureerde aanpake, met als doel expertise uit de ruimtevaart en andere vakgebieden te bundelen, met als mogelijk resultaat een Europees competentienetwerk. Mogelijke resultaten zijn technische nota's, onderzoekpublicaties en zelfs breadboards. Het activiteitenplan zelf kan verschillende individuele activiteiten omvatten, zoals:

  • R&D-activiteiten
  • Master- of PhD-scripties
  • Postdoctoraal werk
  • Samenwerking tussen onderzoeksgroepen en industrie

Deze activiteiten moeten, naast ESA, gefinancierd worden uit verschillende financieringsbronnen. Een gezamenlijke wergrkoep wordt verantwoordelijk voor het aanbevelen van aandachtspunten voor het beheren en voortzettem van de resultaten, zodat ze bijdragen aan het behalen van de beoogde doelen.

Uitdaingen in de ruimteverkenning aangaan

Betrouwbare computing is van groot belang voor ruimtetoepassingen. Zo gaat het uitdagingen aan als het ontbreken van reperatiemogelijkheden in de ruimte, de barre omgeving van de ruimte zelf en mogelijke cybersecuritybedreigingen. Door samen te werken met ESA staan we voorop in het aanpakken van cruciale vraagstukken. Hiermee tonen we onze ambitie om wetenschappelijke verkenning te verleggen aan. 

CONTACT