UTFaculteitenEEMCSNieuwsUT-onderzoeker Cristian Hesselman lid van de Cyber Security Raad

UT-onderzoeker Cristian Hesselman lid van de Cyber Security Raad

Prof. dr. Cristian Hesselman, onderzoeker bij de faculteit EEMCS van de Universiteit Twente en directeur van SIDN Labs, is recent toegetreden tot de Cyber Security Raad (CSR). Deze raad is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en is samengesteld uit hooggeplaatste vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap.

Hesselman treedt samen met Herbert Bos namens de wetenschap toe tot de CSR. Zij volgen daarmee hoogleraren Bart Jacobs en Michel van Eeten op die de maximale zittingsduur bereikt hebben. Hesselman is hoogleraar Trusted Open Networking op de UT. Hij gaat de raad vertegenwoordigen uit hoofde van deze universiteitsfunctie. Herbert Bos is hoogleraar computerbeveiliging aan de Vrije Universiteit Amsterdam.


Cristian Hesselman

Maatschappelijk belang

Hesselman: “Als lid van de Cyber Security Raad kan ik mede richting geven aan het verder verhogen van de veiligheid van de Nederlandse en Europese digitale infrastructuur. Dit is van groot maatschappelijk belang, omdat we er steeds meer van afhankelijk zijn. Het verhogen van de cybersecurity sluit ook nauw aan bij de strategie van de UT, ACCSS, SIDN en mijn persoonlijke missie. In de raad zet ik daarom graag mijn kennis en ervaring in op het gebied van internetinfrastructuur, onderzoek en onderwijs. Daarnaast wil ik bijdragen aan andere onderwerpen waar de raad over adviseert, zoals het delen van incidentinformatie en strategische digitale autonomie.”

Over de Cyber Security Raad

De Cyber Security Raad is het onafhankelijke en strategische adviesorgaan van het kabinet als het gaat om cybersecurity in Nederland. Door de unieke samenstelling (publiek-privaat-wetenschap) is de raad in staat om prioriteiten, knelpunten en incidenten vanuit diverse invalshoeken strategisch te benaderen en een integrale visie op kansen en bedreigingen te ontwikkelen. De raad verstrekt gevraagd en ongevraagd advies aan de regering en private partijen. Ook adviseert de raad de crisisorganisatie in Nederland tijdens grootschalige cyberincidenten. Aanvullend hierop voeren CSR-leden boardroomgesprekken om cybersecurity op strategisch niveau onder de aandacht te brengen bij bedrijven. De CSR zoekt de samenwerking met vergelijkbare raden in andere landen en stimuleert de oprichting ervan in landen die nog geen Cyber Security Raad kennen.

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)