UTFaculteitenEEMCSNieuwsAlma Schaafstal benoemd als nieuwe vice-decaan onderwijs faculteit EEMCS

Alma Schaafstal benoemd als nieuwe vice-decaan onderwijs faculteit EEMCS

Het College van Bestuur van de Universiteit Twente heeft dr. A.M. (Alma) Schaafstal benoemd tot de nieuwe portefeuillehouder onderwijs van de faculteit EEMCS (Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science). Met ingang van 1 september jl. is ze de opvolger van Arend Rensink, die de positie de afgelopen jaren bekleedde. De aanstelling is voor twee dagen per week, voor een periode van vier jaar. Alma blijft, naast haar rol als portefeuillehouder (en tevens vice-decaan), actief als opleidingsdirecteur voor Creative Technology.

Alma is sinds 2015 werkzaam bij de Universiteit Twente. Daarvoor deed ze, onder andere, bij TNO jarenlang onderzoek naar serious gaming en ging ze als docent bij Windesheim aan de slag op dit terrein. Ze gaf als opleidingsdirecteur vorm en inhoud aan de doorontwikkeling van de onderwijsprogramma’s voor de bachelor Creative Technology en de master Interaction Technology en zette met collega’s in Twente en Amsterdam de VU-UT bachelor Creative Technology op, die dit academisch jaar van start is gegaan. Gelet op de fase waarin deze ontwikkeling zich bevindt, blijft Alma voorlopig haar rol als opleidingsdirecteur voortzetten.

Joost Kok, decaan van de faculteit EEMCS over de benoeming: “Alma heeft een groot hart voor onderwijs en heeft in de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan diverse onderwijsvernieuwingen, zowel binnen de faculteit als daar buiten. Met haar drive en enthousiasme weet ze mensen te verbinden. Gezien de opgave waar we in de komende jaren voor staan, is dat een kwaliteit die zeer welkom is in ons faculteitsbestuur.”

Alma Schaafstal over “Deze functie biedt een fantastische gelegenheid om hetgeen ik over de jaren heb geleerd te vertalen naar het niveau van de faculteit, en de lessons-learned ook breder in te zetten voor onze faculteit. Er wachten ons grote uitdagingen in het onderwijs: demografische ontwikkelingen die leiden tot minder Vwo’ers, de internationaliseringsdiscussie, de huidige generatie studenten die nog steeds in hun gedrag lijkt te zijn beïnvloed door de lockdown-jaren en de roep om ook in het onderwijs vakgebieden met elkaar te verbinden. Ik kijk er naar uit hier samen met de collega’s binnen en buiten de faculteit verder aan te werken.”

Het bestuur van de faculteit EEMCS bestaat uit de decaan, Joost Kok, de portefeuillehouder bedrijfsvoering (Stephan Maathuis), de portefeuillehouders onderzoek (Peter Veltink) en onderwijs (Alma Schaafstal), en een student assessor. Voor die laatste positie werd onlangs Gergana Georgieva benoemd.

Het College van Bestuur is verheugd over de benoeming en wenst Alma veel succes in haar nieuwe rol.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)