UTFaculteitenEEMCSNieuwsDe Diameter app helpt diabetespatiënt leefstijl te verbeteren

De Diameter app helpt diabetespatiënt leefstijl te verbeteren ZGT en UT gaan samenwerken met Ancora Health voor doorontwikkeling app diabetespatiënt

Onderzoekers en medisch specialisten van de Universiteit Twente (UT) en ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) ontwikkelden samen met Roessingh Research & Development (RRD) de Diameter, een applicatie die diabetespatiënten helpt om hun leefstijl te verbeteren. Na uitvoerig testen gaan de drie partijen, in samenwerking met Ancora Health, de applicatie nu door ontwikkelen waardoor de app op termijn ook beschikbaar is voor een grote groep diabetespatiënten. Met het digitale zorgpad verwachten de UT, ZGT en Ancora Health diabetespatiënten te helpen hun leefstijl te verbeteren en grip te krijgen op glucosewaarden. Met als resultaat gezondere patiënten en minder ziekenhuisbezoeken.

Leefstijl

Mensen met diabetes krijgen vaak de opdracht om te werken aan hun leefstijl. Maar hoe doe je dat? En hoe houd je dat vol? Deze vragen waren voor de onderzoekers en artsen reden om de Diameter te ontwikkelen. Hoogleraar en medisch specialist Goos Laverman: “We weten dat de last van chronische aandoeningen, zeker van diabetes, enorm kan worden verbeterd door aanpassing van de leefstijl. De Diameter bestaat uit een monitoringscomponent en een coaching component. Lichamelijke activiteit, voeding en glucosewaarden worden gemeten en vertaald naar persoonlijke, digitale en geautomatiseerde coaching. Gebruikers krijgen berichten die specifiek op hun situatie zijn afgestemd en hen helpen hun glucosewaarden binnen de streefwaarden te houden. We hebben gemerkt dat dit écht bijdraagt aan het verbeteren van de leefstijl. Een groot bijkomend voordeel is dat patiënten hierdoor pas naar een arts hoeven als hun situatie daar om vraagt en niet standaard om drie á vier maanden.”

Trots

Laverman: “We hebben de eerste versie van de app al uitvoerig getest met mensen die onder behandeling staan bij ZGT. Door deze testen kregen we inzicht in gebruiksvriendelijkheid en de effecten van de app op eet- en beweeggedrag en de bloedsuikerwaarden. Maar we keken ook naar de berichten die we naar de gebruikers sturen. Wat heeft de gebruiker nodig, wat werkt het best, en wat werkt juist niet. Deze onderzoeken leidden uiteindelijk tot een applicatie waar we heel trots op zijn. Maar we zijn er nog niet. Het is mooi dat de app er is en gewaardeerd wordt, maar we willen nu verder. Ancora Health gaat aan de slag met de doorontwikkeling en professionalisering van het digitale zorgpad.”

Doorontwikkeling

“We zijn een samenwerking voor meerdere jaren met Ancora Health aangegaan, waardoor we onderzoek en patiëntervaringen snel kunnen verwerken in de app. Door de app in te zetten en tegelijkertijd te onderzoeken, kunnen we er snel achter komen welke aanpassingen een positief effect hebben. Deze kunnen we dan ook direct aanbieden aan onze patiënten. Zo verkleinen we de (meestal lange) tijd om van onderzoek tot praktijk te komen.”

Diabetespatiënt

Het digitale zorgpad zal vanaf begin 2024 ingezet worden binnen ZGT. Daarvoor wordt eerst een kleine groep patiënten gevraagd om met de app te werken. Zodra de app optimaal werkt en gebruikers tevreden zijn zal het beschikbaar worden gesteld aan een grotere groep patiënten. Het uiteindelijke doel is dat het digitale zorgpad ook buiten de ziekenhuizen, bijvoorbeeld door huisartsen, ingezet kan worden bij diabetespatiënten.

Meer informatie

Prof. Dr. Goos Laverman is professor in de vakgroep Biomedical Signals and Systems (BSS; Faculteit EEMCS / TechMed Centrum). Daarnaast werkt hij als medisch specialist bij ZGT. De Diabeter app is onderdeel van het ‘Diabetes on Return Programme’ dat er naar streeft naar verandering in diabeteszorg die patiënten meer controle geeft over hun ziekte.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)