UTFaculteitenEEMCSNieuwsSaxion viert Engineering Doctorate (EngD) succes

Saxion viert Engineering Doctorate (EngD) succes

Frank Stiksma en Evelyn Tempel, beiden Saxion-medewerkers, hebben met succes het EngD business & IT-prorgramm aan de UT afgerond. In het kader van de Regio Deal Twente werd getalenteerde Saxion-medewerkers, zoals Frank en Evelyn, de mogelijkheid geboden zich verder te professionaliseren als ontwerpend onderzoek voor én met de praktijk. Hun prestaties onderstrepen Saxions streven naar excellentie in onderwijs en onderzoek.

Saxion en UT bundelden krachten in Regio deal initiatief

Saxion en de Universiteit Twente sloegen de handen ineen om innovatie in de regio Twente en de Achterhoek te stimuleren. Deze samenwerking vond plaats als onderdeel van de Regio Deal, een initiatief van de Nederlandse overheid dat €30 miljoen investeerde in onderzoek en innovatie, gericht op digitalisering en globalisering. Deze samenwerking past goed bij de ambities van Saxion om samen met de praktijk vraag gestuurd onderzoek te doen en kennis te ontwikkelen én bij de ambitie de samenwerking met de UT te intensiveren en gezamenlijk de regio Twente beter te kunnen bedienen.

Empowerment van ondernemingen in Twente en Achterhoek

De Regio Deal ondersteunt het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Twente en de Achterhoek en voorziet in de behoefte aan geschoolde professionals om complexe innovaties te stimuleren. De investering van de Nederlandse overheid is gericht op het stimuleren van groei en ontwikkeling in deze regio's. Deelname aan een EngD traject biedt meerdere voordelen voor het mkb. Het grootste belang is het technologisch ontwerp dat de EngD’er op maat voor het bedrijf ontwikkelt. Daarbij biedt de samenwerking tussen Saxion en de UT het deelnemende bedrijf toegang tot de nieuwste inzichten op technologisch gebied.

Langetermijnvisie

De Regio Deal beoogde een impuls te geven aan kennis door de high-tech industrie in Twente te versterken zodat zij effectief kunnen concurreren op het internationale toneel. Daarnaast richt de Regio Deal zich op innovaties voor de industrie, door het ontwikkelen van geavanceerde technologieën en oplossingen voor producten, processen en systemen.

Dankzij de steun van de Regio Deal kon de Universiteit Twente speciale tarieven aanbieden aan bedrijven voor EngD-programma’s met een nadruk op Digital Transformation en Advanced Manufacturing. Deze medefinanciering door de Nederlandse overheid stimuleert digitale transformatie in de industrie en zorgt ervoor dat de regio voorop blijft lopen op het gebied van innovatie en concurrentievermogen.

Over de Regio Deal Twente

Met de Regio Deal Twente wordt een stevige impuls gegeven aan de realisatie van de ambitie van Twente Board om de brede welvaart in Twente te vergroten, het Bruto Twents Geluk. Daartoe investeerst de Twente Board in een toekomstbestendig bedrijfsleven, talent op alle niveaus en het toegankelijk houden van de zorg. 

De Universiteit Twente is enthousiast over deze samenwerking met Saxion en verwacht een positieve impact op onze regio.