UTFaculteitenEEMCSNieuwsDrie nieuwe hoogleraren benoemd bij EEMCS

Drie nieuwe hoogleraren benoemd bij EEMCS

Het College van Bestuur heeft drie nieuwe hoogleraren benoemd voor de faculteit EEMCS. Dr. Nicolette Schipper-Van Veldhoven, Dr.Ir. Thijs Veugen en Dr. Wouter Koolen zijn allen benoemd per 1 juni 2022 en gaan hun functie in deeltijd vervullen. 

Leerstoel Sports Risks & Safety
Nicolette Schipper-Van Veldhoven gaat de leerstoel Sports Risks & Safety invullen. De leerstoel sluit aan bij de missie van de UT om de samenleving sterker te maken met duurzame technologieën. Sport maakt mensen sterker, geeft zelfvertrouwen en draagt bij aan (pro)sociaal gedrag. Helaas komt pesten of (seksuele) intimidatie ook voor in de sport. Om de waarde van jeugdsport te vergroten en probleemgedrag te verminderen, willen we naar een pedagogisch en veilig sportklimaat dat is gericht op het kind en focust op plezier, positieve begeleiding en sociale veiligheid. Nicolette: “Ik vind het belangrijk om het thema pedagogisch en veilig sportklimaat hoog op de agenda van de (georganiseerde) sport te krijgen. Een leerstoel op dit thema geeft weer een extra boost aan de ‘Kids First’ beweging. En het is natuurlijk persoonlijk een mooie waardering voor al het gedane werk tot nu toe.”

De leerstoel valt onder de faculteit EEMCS en de faculteit BMS, en richt zich op onderzoek, onderwijs en activiteiten die ervoor zorgen dat mensen veilig kunnen sporten, onder begeleiding van competente mensen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de onderwijs- en onderzoeksgroep Psychology of Conflict, Risk and Safety (BMS) en met Human Media Interaction lab (EEMCS). Op deze manier ontstaat een multidisciplinaire groep, waarin informatica en sociale wetenschappen samenkomen om nieuwe vormen van mens-computerinteractie te onderzoeken, te ontwerpen en te evalueren. Nicolette is ook lector Sportpedagogiek aan hogeschool Windesheim en strategisch adviseur Jeugdsport bij NOC*NSF. 

Leerstoel Applied Cryptography
Thijs Veugen gaat aan de slag bij de faculteit EEMCS op de leerstoel Applied Cryptography. Cryptografie is van oudsher bekend voor de beveiliging van communicatie tussen twee partijen, maar door recente wetenschappelijke ontwikkelingen zijn er nieuwe toepassingen die goed aansluiten bij de huidige behoeften in de samenleving. De eerste recente techniek is secure multi-party computation (MPC), waarmee partijen gezamenlijk kunnen rekenen met gevoelige data zónder die aan elkaar bekend te maken. Door de grotere beschikbaarheid van data, die vaak gefragmenteerd wordt opgeslagen, en de opkomst van AI en machine learning, groeit de behoefte aan het veilig delen van data waar deze techniek op inspeelt. De tweede ontwikkeling is de komst van de quantum computer die een belangrijk deel van de huidige crypto systemen zal kunnen kraken. Dat betekent dat er nieuwe systemen nodig zijn die quantum-safe (PQC) zijn, én dat organisaties geholpen moeten worden met de migratie van hun infrastructuur. De leerstoel van Thijs zal de samenwerking tussen de Universiteit Twente en TNO versterken, zoals hij dat ook de afgelopen jaren bij het CWI heeft gedaan met MPC en PQC, en sluit goed aan bij het recent gestarte publiek-private samenwerkingsverband TUCCR op het gebied van cyber security. Thijs: “Mijn doel is om de samenleving de schoonheid te laten zien van cryptografie en al haar mooie toepassingen.”

Leerstoel Mathematical Machine Learning
Op de leerstoel Mathematical Machine Learning is Wouter Koolen benoemd. Wouter ontwikkelt de theorie van interactief lerende systemen, op het snijvlak van statistisch leren en speltheorie. Zijn onderzoek richt zich op "Pure Exploration": sequentiële hypothesetoetsen waarbij leren aanzienlijk versnelt als het systeem actief kan bepalen welke experimenten het uitvoert om data te verzamelen. “De uitdaging is om optimale nieuwsgierigheid in wiskunde te vatten,” zegt Wouter over het onderzoek.

Wouter is senior researcher in de Machine Learning group van het Centrum Wiskunde & Informatica, en docent Machine Learning Theory voor Mastermath. Na het behalen van zijn PhD aan de UvA was Koolen postdoc aan Royal Holloway en QUT Brisbane, en visiting scholar by UC Berkeley.