UTFaculteitenEEMCSNieuwsStart vier high tech 4TU-programma’s voor een duurzame toekomst

Start vier high tech 4TU-programma’s voor een duurzame toekomst

Met de toekenning van in totaal 20 miljoen euro aan vier capacity building programma’s binnen het thema ‘High Tech for a Sustainable Future’ (HTSF) geeft de 4TU.Federatie voor de tweede keer een stevige impuls aan onderzoek en onderwijs naar technologieën die bijdragen aan een duurzame toekomst. In de gehonoreerde HTSF-programma’s werken wetenschappers van de vier technische universiteiten aan een gepersonaliseerde gezondheidszorg (RECENTRE), het reduceren van hitte in steden (HERITAGE), het ontwikkelen van groene, biologische afbreekbare sensoren (Green sensors) en een toekomstbestendig voedselsysteem (High-tech & data-driven agri-food systems of the future).

In december 2021 riepen de vier technische universiteiten hun wetenschappers op om voorstellen in te dienen voor gezamenlijke programma’s binnen het overkoepelende thema 'High Tech for a Sustainable Future'. Met het bundelen van complementaire kennis zetten de TU’s in op vernieuwing binnen het onderzoek en onderwijs om gezamenlijk tot maximaal resultaat te komen. Zes voorstellen werden ingediend; vier daarvan krijgen nu in totaal 20 miljoen euro aan financiering voor de periode van vijf jaar. Dr. Annemieke Witteveen (UT, TechMed centrum) is de programmaleider van één van de programma's, het RECENTRE-programma. 

RECENTRE – Risk-based lifEstyle Change: daily-lifE moNiToring and REcommendations
In het RECENTRE-programma ontwikkelen wetenschappers geavanceerde sensortechnologieën waarmee de gezondheid van de patiënt in de thuissetting gemonitord kan worden. Door de inzet van eHealth, kunnen klachten zoals beginnende kanker en obesitas in een vroegtijdig stadium ontdekt worden, waardoor er sneller behandeld kan worden, met betere uitkomsten als gevolg. Dit zorgt voor een hogere levenskwaliteit, minder belasting van de eerstelijnszorg en lagere ziektekosten.

In het ontwerp van de technologieën staat de patiënt centraal. Dr. Annemieke Witteveen hierover: ’Het consortium van RECENTRE is zeer divers met partners uiteenlopend van patiëntvertegenwoordigers en ziekenhuizen tot een verzekeraar. Door de stem van deze partijen mee te nemen, kunnen we ervoor zorgen dat de eHealth-technologieën zo goed mogelijk aansluiten op de vraag uit de praktijk en patiënten de systemen ook echt gaan gebruiken.’

Continuïteit
De vier programma’s hebben een looptijd van vijf jaar, maar kijken ook verder. Een belangrijk doel van de programma’s is het aanstellen van nieuw vast wetenschappelijk personeel in de vorm van Tenure Trackers, die zowel onderzoek doen als onderwijs verzorgen. Daarmee wordt niet alleen de continuïteit van de onderzoekslijnen gegarandeerd, maar wordt tegelijkertijd de verbinding tussen onderzoek en onderwijs gewaarborgd. In totaal worden er 19 Tenure Trackers aangesteld. Door het creëren van vaste wetenschappelijke posities, zal ook de samenwerking na afloop van het programma gecontinueerd worden. Om te zorgen dat de onderzoeksresultaten daadwerkelijk zullen leiden tot innovaties die de samenleving ten goede komen, wordt ook nadrukkelijk de samenwerking met externe partners gezocht.

Over 4TU
De vier technische universiteiten in Nederland zijn verenigd in de 4TU.Federatie. 4TU zet zich in voor versterking en bundeling van technologische kennis. De technische universiteiten willen zorgen voor voldoende excellent opgeleide ingenieurs en technologisch ontwerpers, internationaal toonaangevend en maatschappelijk relevant onderzoek en bevordering van samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven. Meer informatie over de negen gezamenlijke centres en de programma’s op onderzoek, onderwijs en valorisatie: www.4tu.nl

J.C. Vreeman (Jochem)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)