UTFaculteitenEEMCSNieuwsUT-wetenschappers benoemd in Commissie Accreditaties

UT-wetenschappers benoemd in Commissie Accreditaties

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft prof. dr. Mariëlle Stoelinga en Prof. dr. ir. Petra C. de Weerd-Nederhof tot lid van de Commissie Accreditaties (C.A.) benoemd. RvA is de nationale accreditatie-instantie en heeft als primaire taak het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitbeoordelende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen.

Mariëlle Stoelinga is als hoogleraar risicomanagement in hightech systemen aan zowel de Universiteit Twente, als de Radboud Universiteit werkzaam. “Zitting nemen in de Commissie Accreditaties sluit logisch aan bij mijn onderzoek naar risicomanagement in hightech systemen. Interessant om daarbij naar de compliance kant te kijken. Ik houd me daarbinnen onder andere bezig met ‘smart maintenance’. Het idee daarachter is op basis van data-analyse beter te voorspellen wanneer een product faalt of aan vervanging toe is. En daarop de inspectie interval te baseren. Hoe krijg je dat vervolgens vertaald in een standaard en daarmee in het accreditatieproces? Het spreekt me aan om als lid van de Commissie Accreditaties te zien hoe normen en standaarden werken in de praktijk van accreditatie”, vertelt Mariëlle Stoelinga in antwoord op de vraag naar haar motivatie om lid te worden van de C.A.

Petra de Weerd-Nederhof is hoogleraar organisatiekunde en in het bijzonder de organisatie van innovatie aan de Universiteit Twente. Petra de Weerd-Nederhof: “Als docent innovatie en risicomanagement vertel ik mijn studenten dat innovatie samenhangt met onzekerheden. Daarmee zijn de risico’s groter. Als je echter een goed onder accreditatie gecertificeerd kwaliteitssysteem hebt, wat aan de voorkant een aantal zaken super goed borgt, kun je voorkomen dat risico’s ontstaan. Dat is van groot maatschappelijk belang. En onderstreept de waarde van accreditatie. De C.A. speelt daarin een adviserende rol. Oog hebben voor maatschappelijk belang is een belangrijke drijfveer voor mij in een nevenfunctie. Maar ook in mijn gewone werk.”

Naast Petra de Weerd-Nederhof en Mariëlle Stoelinga bestaat de CA op moment uit drie leden: ir. Kees Pasmooij (voorzitter), prof. dr. Bert Bakker en dr. Guillaume Counotte.