Zie Nieuws

In memoriam Harry Aarts

Het bericht dat onze gewaardeerde collega

 Dr. H.F.M. (Harry) Aarts

 op 9 augustus, is overleden, heeft ons diep geraakt.

Harry, afgestudeerd als wiskundige in Nijmegen, promoveerde in 1994 aan de Universiteit Twente. Als docent was hij verbonden aan de groep Discrete Wiskunde en Mathematisch Programmeren. Hij werkte, met een korte onderbreking, bijna 25 jaar voor de UT.

Hoewel Harry grote kwaliteiten had als onderzoeker in de speltheorie en besliskunde, was zijn grote passie het wiskundeonderwijs. Zijn unieke kwaliteiten als docent blijken onder meer uit de vijf onderwijsprijzen die hij heeft mogen ontvangen. Harry was bovendien, als coördinator, verantwoordelijk voor de wiskundelijn van álle technische opleidingen van de UT.

De strijd tegen kanker, die in 2018 begon, heeft Harry helaas moeten opgeven. Zijn rustige optreden, zijn vriendelijke karakter, zijn humor en zijn glimlach zullen wij zeer missen. Talloze studenten hebben zijn wiskundecolleges enorm gewaardeerd. 

Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn vrouw Ank en twee zoons Rens en Reijn, verdere familie en naasten.

Mede namens het College van Bestuur en de medewerkers en studenten van de Universiteit Twente,

Prof.dr. Joost Kok, decaan faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Prof.dr. Marc Uetz, voorzitter Discrete Wiskunde en Mathematisch Programmeren