Zie Nieuws

We hebben een lustrumsymposium dagvoorzitter: Michel Vellekoop

Michel Vellekoop werd geboren in de Bollenstreek maar trok voor zijn studie naar het Oosten: hij liep van 1989 tot en met 1994 rond in het TWRC-gebouw als student bij Applied Mathematics, dat toen nog Toegepaste Wiskunde (TW) heette. Na het behalen van zijn Mastertitel trok hij weer naar het Westen voor promotie-onderzoek aan het Imperial College in Londen, waar hij zich bezig hield met niet-lineaire filterproblemen voor stochastische processen. In 1998 kwam Michel terug naar de Universiteit Twente om als assistant professor (UD) onderzoek te doen op het gebied van de financiële wiskunde en om samen met Arun Bagchi een nieuwe afstudeervariant in die richting op te zetten. In die tijd was hij ook actief binnen WSG Abacus, bijvoorbeeld tijdens twee bestuurstermijnen als Algemeen Adjunct (1998-99 en 1999-2000). In 2009 vertrok hij weer westwaarts en werd benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van Actuarial Science & Mathematical Finance.

Op 9 juni zal hij proberen alles in goede banen te leiden tijdens het lustrumsymposium. Hij was ook betrokken bij het vijfde lustrum, waarvoor hij samen met collega’s onder andere een spectaculair vuurwerk organiseerde. Omdat ze vergaten dat aan de gemeente te laten weten denkt niet alleen Michel maar ook het indertijd met groot materieel uitgerukte Enschedese brandweerkorps nog wel eens aan dat evenement terug. Het belooft een spannende dag te worden!