UTFaculteitenEEMCSEnergie in Twente

Energie in Twente

Welkom op de site van de "Energie-groep"! 

Wij zijn een interdisciplinaire onderzoeksgroep aan de Universiteit Twente die onderzoek doet naar slim energie-management in duurzame energie-systemen. 

De energietransitie is in volle gang. Steeds meer energie wordt opgewekt uit duurzame bronnen zoals zon en wind, in plaats van uit fossiele brandstoffen zoals aardgas en olie. Ook de overheid stuurt steeds meer aan op het gebruik van duurzame energie, wat nog eens versneld wordt door de klimaatdoelen afgesproken in het Parijs-akkoord in 2015 en het besluit van het kabinet begin 2018 om op termijn te stoppen met de gaswinning in Groningen. Er zal er de komende jaren dus flink geinvesteerd moeten worden in alternatieve, duurzame energiebronnen. 

In onderstaand filmpje legt professor Johann Hurink in een notendop uit wat de uitdagingen zijn op het gebied van duurzame energiesystemen en hoe ons onderzoek hier oplossingen voor biedt.

Ons onderzoek richt zich op de ontwikkeling van management-systemen en algoritmes om de verschillende energiestromen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het uitgangspunt hiervoor is dat energie zo lokaal mogelijk blijft om zo de belasting op het netwerk en de energieverliezen te minimaliseren.

Onze groep is een samenwerking tussen de vakgroepen Computer Architecture for Embedded Systems (CAES) en Discrete Mathematics and Mathematical Programming (DMMP) van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). We werken nauw samen met het bedrijfsleven, lokale overheden en energiemaatschappijen, zowel in lokale proeftuinen als in grote Europese projecten. De onderzoekers van onze groep hebben diverse achtergronden, voornamelijk in de wiskunde, informatica en elektrotechniek. Daarnaast studeren veel studenten, zowel bachelor als master, af binnen onze groep, vanuit diverse opleidingen van de UT. 

Meer weten? Ga naar onze hoofdsite (in het Engels) of neem contact op met professor Johann Hurink:

prof.dr. J.L. Hurink (Johann)
Hoogleraar

Voor Studium Generale heeft professor Hurink ook een langere voordacht gehouden over de energiesystemen van de toekomst en de rol van ons onderzoek daarin, die zeker de moeite waard is om te bekijken: