Afdeling Toegepaste Wiskunde (DAMUT)

Het onderzoek in de afdeling (DAMUT) Toegepaste Wiskunde is gemotiveerd door maatschappelijke en technologische problemen. De Afdeling draagt bij aan de oplossing hiervan door fundamentele wetenschappelijke ontwikkelingen in de wiskundige discipline. Op gebieden als nanotechnologie, biomedische technologie en ICT levert wiskunde in Twente een onmisbare bijdrage. Wiskundig onderwijs in de Afdeling is nauw verbonden met ons onderzoek en biedt aan studenten een waardevolle basis voor een succesvolle carrière in tal van industrieën en onderzoeksinstellingen.

Belangrijke elementen in onze multidisciplinaire samenwerkingsverbanden zijn wiskundige abstractie, structurering en generalisatie, en de ontwikkeling van wiskundige methoden voor analyse, modellering en simulatie. Daartoe voert de discipline een actieve rol in het onderzoek aan de UT, alsook in nationale en internationale samenwerking met de academische wereld en het bedrijfsleven zoals Philips, Shell, Akzo-Nobel, Thales, TNO, RWE, ASML, MARIN en STORK.

De afdeling wiskunde richt haar onderzoek op twee belangrijke peilers: Mathematical Operations Research (MOR) en Systems-Analysis-and-Computational-Science (SACS). Maatschappelijke inbedding van het onderzoek is sterk met expertises in energie, gezondheid en communicatie. Nieuwe algoritmen en wiskundige modellen die uit het onderzoek ontstaan worden op diverse plaatsen in de industrie toegepast in productie en design. De diversiteit van ons werk is terug te vinden in tal van toepassingen, zoals, optimalisatie van logistieke processen in ziekenhuizen, dynamische planning voor energie-neutrale stedelijke gebieden, turbulente pyrolyse en verbranding van biomassa, modellering van Parkinson en epilepsie, golfverschijnselen variërend van havens via seismiek tot aardbevingen en meerfase problemen in proces-engineering.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de organisatie voor Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek NWO, de EU, en door private partners. Deze mix van subsidies legt een goede basis waarmee continuïteit in het onderzoek wordt gerealiseerd.

Voor meer informatie zie onze Engelse website.