UTDienstenCFMDuurzaamheidNieuwsNieuwe animatie helpt UT-gemeenschap bij recyclen

Nieuwe animatie helpt UT-gemeenschap bij recyclen

Studenten van Green Hub Twente hebben een video gemaakt inzake afval op de UT. Deze video geeft informatie over de hoeveelheid afval die jaarlijks op de UT wordt geproduceerd. De video laat ook zien hoe iedereen zijn of haar afval op de UT op de juiste manier kan scheiden. Tot slot legt de video ook uit wat er met het afval gebeurt nadat het in de juiste afvalbak is gegooid. Het doel van de video is het informeren en activeren van UT-leden om hun afval op de juiste manier weg te gooien. Bekijk de video hieronder en help ons een afvalvrije campus in 2030 te realiseren!

afvalvrije campus

In 2030 moet de campus van de UT afvalvrij zijn, en in 2050 circulair. De definitie van een afvalvrije campus is berekend volgens de regionale doelstellingen voor een afvalloos Twente. Voor de UT betekent dit een reductie van restafval van de huidige 43kg naar 10,5kg per persoon per jaar. Om dit bereiken zal het recyclingpercentage op de campus omhoog moeten. Naast het verbeteren van afvalscheiding wil de UT ook het plastic (PMD) afval verminderen van 2,8kg naar 2,5kg per persoon per jaar. Ook andere afvalstromen moeten omlaag. Bijvoorbeeld door het digitaal inlezen en inleveren van papieren de norm te maken, door de levensduur van elektronica te verlengen en door in alle nieuwe aanbestedingstrajecten rekening te houden met afvalreductie, preventie en circulariteit.

Meer informatie over afvalscheiding van de UT voor medewerkers en studenten is te vinden op het Serviceportaal.