UTDienstenCFMDuurzaamheidEvenementenSustainability Dialogue verdiepende sessie #4

Sustainability Dialogue verdiepende sessie #4 The Campus Metabolism

Wij nodigen je graag uit voor de vierde verdiepende Sustainability Dialogue over het thema The Campus Metabolism.

Overkoepelende doelen van de sustainability dialogues

  1. bespreken hoe wij als UT bijdragen aan "de ontwikkeling van een eerlijke, duurzame en digitale samenleving tussen nu en 2030" (uit Shaping 2030)
  2. ervoor zorgen dat we eer aandoen aan de noodzaak tot verandering en actie op het gebied van klimaat en duurzaamheid van betrokken UT-gemeenschapsleden (bottom-up, grass-roots).

The Campus Metabolism

De vierde verdiepingssessie kijkt naar de universiteitscampus als een gesloten systeem met een eigen 'metabolisme' van in-, door- en uitstroom van ecosysteemdiensten en hulpbronnen die de UT produceert en verbruikt. Dit richt zich direct op de activiteiten en missie van het Sustainability, Energy & Environment-programma (SEE), dat het operationele duurzaamheidsbeleid van de UT uitvoert gericht op 10 thema's: Energie, Mobiliteit, Catering, Afval, Evenementen, Gebouwen, Inkoop, Water, Biodiversiteit, Financiën.

We brengen ondersteunend personeel, studenten en specialisten van onze eigen campus samen om best practices, ervaringen, ideeën en vragen uit te wisselen over de relatie en het gebruik van de leefomgeving van de UT.

Lees meer over deze sessie in op de Engelstalige pagina.

Aankomende sessies

Dit is de vierde verdiepende sessie van in totaal vijf sessies (gevolgd door een afsluitende zesde 'executive action' sessie).

Zet daarom ook alvast de volgende sessies in je agenda:

  • 14 juni, 16:30-18:30: UT-systeemverandering
  • 27 juni, 08:30-10:30: Dialoog tot actie: Ontbijtvergadering met de Raad van Bestuur

Alle sessies vinden plaats in DesignLab. Houd onze website in de gaten voor meer informatie over deze en toekomstige sessies.

Sustainability Dialogue verdiepende sessie #4 The Campus Metabolism
Registreer