Cyber Safety

Responsible disclosure

Ondanks onze zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er een zwakke plek in één van onze systemen zit. Als je een kwetsbaarheid hebt gevonden, horen we dit graag. Dit zodat we zo snel mogelijk de benodigde maatregelen kunnen treffen. Samen met jou werken wij graag aan continue beveiliging van onze systemen.

In de procedure Responsible disclosure wordt beschreven hoe het melden van een ontdekte kwetsbaarheid werkt. 

We accepteren meldingen van echte kwetsbaarheden in applicaties en/of systemen. Zaken als het gemis van RR's (SPF, CAA e.d.) en security headers in websites (HSTS, Content-Security-Policy e.d.) worden niet geaccepteerd als melding. Deze zijn bij ons bekend en er wordt reeds aan gewerkt.

Meld een responsible disclosure via het hiervoor bestemde mailadres: responsible-disclosure@utwente.nl.

We willen iedereen bedanken die een kwetsbaarheid op een verantwoorde wijze heeft gemeld, via onze Hall of Fame.