Persoonsgegevens in onderzoek

Persoonsgegevens zijn altijd vertrouwelijk. Iedereen die werkt met persoonsgegevens, is verantwoordelijk is voor de bescherming hiervan.

Onderstaand  document is bedoeld als handvat voor het omgaan met persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek. Het is geen uitputtend overzicht, maar geeft inzicht in de belangrijkste aandachtspunten rondom privacy. Definities van gebruikte begrippen vind je op deze pagina. Gebruik onderstaand document altijd wanneer je persoonsgegevens verwerkt in onderzoek.


Zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens in onderzoek volgens de AVG

Bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek worden mogelijk persoonsgegevens verwerkt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn van personen die enquêtes invullen of deelnemen aan een onderzoek, maar ook data van social media of tracking data. Dit stroomschema is bedoeld om onderzoekers te helpen bepalen waar zij uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook wel: de Europese privacywet en in het Engels: General Data Protection Regulation of GDPR) op moeten letten.

Melden gegevensverwerking

Alle verwerkingen van persoonsgegevens moeten UT-breed worden vastgelegd. Indien binnen wetenschappelijk onderzoek persoonsgegevens worden verwerkt, registreert de onderzoeker de verwerking via onderstaande tool. De Privacy Contact Persoon (PCP) van je faculteit of dienst kan je ondersteunen bij het registreren van de verwerking. 

Meld je verwerking aan via de tool:
AVG-register

Cursus

De UT biedt de cursus 'Handling personal data in research' aan. Deze cursus helpt je de verschillende perspectieven te begrijpen die nodig zijn om naleving van privacyregelgeving in onderzoek op te bouwen en aan te tonen. Daarom ondersteunt deze leerstof een actieve leeraanpak. Je wordt gestimuleerd om na te denken over de kennis en competenties die je nodig hebt om je rol als professional te vervullen. Na afronding van deze cursus kun je de juiste vragen stellen over de risico's en maatregelen om de rechten van deelnemers aan een onderzoeksproject te waarborgen.

Om een verantwoordelijke onderzoeker te zijn, is een actieve benadering van gegevensbescherming vereist. In deze cursus volg je een student die met een multidisciplinaire vriendengroep leert WAAROM en HOE de AVG gebruikt kan worden bij onderzoek.

Zoals je zult merken, vooral in de video's, is al het materiaal ontwikkeld aan de Rijksuniversiteit Groningen. De UT gebruikt deze cursus met toestemming van de Rijksuniversiteit Groningen.

Heb je nog vragen?